Településképi eljárások

2018. január 1-től hatályosak a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvényben foglalt felhatalmazás alapján Diósd Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletében (a következőkben: TKr.)  megállapított rendelkezései, köztük a településkép harmonikus alakítását szolgáló településkép érvényesítési eszközök: a szakmai konzultáció, a településképi véleményezési, a településképi bejelentés és a településképi kötelezés eljárások.

A szakmai konzultáció Diósd Város közigazgatási területén tervezett építési tevékenységek, reklám közzététel, reklámhordozó vagy azt tartó berendezés elhelyezés, vagy építmény rendeltetés váltása esetén a településképi követelmények közötti eligazodás, illetve azok értelmezése kapcsán vehető igénybe, valamint a TKr. 34. § (4) bekezdése szerinti (következő idézetben szereplő) esetekben - a TKr. 35. § (3)-(4) bekezdéseiben előírt, a tervezett tevékenységre vonatkozó dokumentáció benyújtása mellett - kötelező:
  "a) helyi védettség alatt álló terület, helyi egyedi védettség alatt álló építmény érintettség,
  b) pasztellszínektől eltérő homlokzati szín használata,
  c) szélkerék és napelem, napkollektor elhelyezhetősége,
  d) településképi szempontból meghatározó területen:
    da) új épület építése,
    db) utcai kerítés és kerítéshez kapcsolódó építmény kialakítása,
    dc) meglévő épület tömegalakítását, kontúrját érintő átépítés,
    dd) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése
esetén településképi megfelelés, utcaképi illeszkedés igazolása."
Szakmai konzultációra időpont kérés az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött igénylőlap Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára beküldésével, -nyújtásával, vagy az onkormanyzat (w) diosd.hu címre megküldésével lehetséges.
A szakmai konzultációnak nincs díja vagy illetéke.
Ugyanakkor a településképi követelmények értelmezése alapvetően a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó, vagy -tartó berendezés elhelyezés, valamint rendeltetésváltás tervezőjének teendője. Főépítészi szakmai konzultáció időpont az előírt dokumentáció hiánytalan benyújtását követő 8 napon belül kell megadni - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése és a TKr. 35. § (5) bekezdése alapján!

A településképi vélemény kialakítása és kiadmányozása - az épitési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén - a polgármester hatáskörében történik, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával. Településképi vélemény kérés az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött kérelem és a véleményezendő dokumentációnak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára, illetve elektronikusan a foepitesz (w) diosd.hu címre megküldésével lehetséges. A településképi véleményezési eljárás illetéke: 3000,- Ft.

A településképi bejelentés tudomásul vétele és annak kiadmányozása - a nem építési engedély alapján végezhető, és nem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a hatálya alá tartozó (egyszerű bejelentés alapján végezhető) építési tevékenységek, reklám- vagy reklámhordozó elhelyezése, építmény rendeltetésének változása esetén - a polgármester hatásköre, amit az előzetes szakmai konzultáció, egyeztetés alapján a városi főépítész támaszt alá szakmai állásfoglalásával. Településképi bejelentés eljárás az alábbi hivatkozáson letölthető, értelemszerűen kitöltött kérelem és a bejelentett építési tevékenységre vonatkozó - szakmai konzultáción rögzített tartalmú - dokumentációnak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára, illetve elektronikusan a foepitesz (w) diosd.hu címre megküldésével lehetséges. A településképi bejelentés eljárás illetéke: 3000,- Ft.

A településképi kötelezés a fenti eljárások valamelyikének elmulasztása, vagy az eljárásban egyeztetett, igazolt településképi megfelelésnek ellentmondóan végrehajtott építési tevékenység, vagy rendeltetés váltás, illetve azzal összefüggő hiányosság feltárását követően a településképi követelményeknek való megfelelésre irányuló eljárás. A településképi kötelezést a Polgármesteri Hivatal jelzése vagy ott leadott állampolgári bejelentés alapján a Polgármester bocsátja ki - a mulasztás, illetve településképi nem megfelelés súlyával összhangban - a főépítész szakmai álláspontja és az Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének figyelembevételével. A jogerőre emelkedett településképi kötelezés előírásainak be nem tartása következtében a Képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot is kiszabhat a mulasztás elkövetőjére. A településképi kötelezés eljárás hivatalból indul.

A városi főépítész ügyfélfogadási ideje - nem egyértelmű szabályozás, követelmények tisztázására, szakmai konzultáció ügyében: személyesen - előzetes bejelentkezés alapján (Lásd: szakmai konzultáció kérelem adatlap alul!) pénteken 9:00-12:00 között, elektronikus levélben bármikor, válasz: kedden és pénteken szintén elektronikus levélként várható.

Telekvásárlás előtt, ha az ingatlan tulajdonos, vagy a -közvetítő nem tud kielégítő válasszal szolgálni az építési előírásokról, településképi követelményekről, illetve határozott építési szándék esetén keressenek meg építész tervezőt már az optimális építési helyszín kiválasztásához is. Az építész tervező a fenti szabályok között is könnyen eligazodik, emellett neki sem mindegy, hogy a tervezési feladatot egyszerű vagy bonyolult kiinduló körülmények között kell megoldania. Kedvezőbb esetben több időt tud eltölteni az igények és követelmények, építészeti részletek összehangolásával, utóbbiban pedig először a kellemetlen adottságokkal kell küzdenie...


Műszaki Iroda

Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal
2049 Diósd, Szent István tér 1. A épület
Telefon:
+36 23 545-550 /214

Ügyfélfogadás

Hétfő:
13:00 - 18:00
Szerda:
07:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Péntek:
07:30 - 12:00

Felelős személy


Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink