Műszaki Iroda

Leírás

Irodavezető: Druzsin László

telefon: 06 23 381 032

 • Településüzemeltetési feladatok (Szrimacz Attila)
  • Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos engedélyek és nyilatkozatok kiadása.
  • Szennyvízcsatorna építési beruházással kapcsolatos teendők intézése 
  • Vízbekötés, engedélyek és nyilatkozatok kiadása.
  • Kapubejáró létesítéséhez engedélyek és nyilatkozatok kiadása.
  • Reklámtábla elhelyezéséhez engedélyek és nyilatkozatok kiadása.
  • Közterület foglaláshoz engedély kiadása.
  • Útburkolat bontási engedélyek és nyilatkozatok kiadása.
  • Használatbavétellel kapcsolatos ügyek intézése 
  • Szikkasztók átereszekkel kapcsolatos műszaki megoldások intézése
  • Kapcsolattartás a településen üzemeltető közművekkel
  • Egyéb műszaki területtel kapcsolatos teendők intézése.
 • Városrendészeti feladatok (Csomay András, Kövér Ferenc, Várnai József)
  • Közeterület felügyelet
  • Parlagfüves, gazos ingatlanok tulajdonosával szembeni szükséges intézkedés megtétele
  • Eb rendészeti feladatok koordinálása
  • Rágcsáló irtás koordinálása ellenőrzése
  • Megengedett össztömegű gépjárművek behajtásának az ellenőrzése
  • Városi rendezvények alkalmával biztonsági terv készítés
  • Egyes katasztrófa védelmi feladatok ellátása
  • Villanyvezetékek körüli fák gallyazásának a koordinálása, ellenőrzése
 • Építéshatósági ügyek
  • Építési-, bontási-, bővítési-, átminősítési-, használatbavételi vagy fennmaradási engedélyek ügyében forduljanak az Érd M. J. Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoport Diósdért felelős építéshatósági ügyintézőjéhez: Kujáni Beáta tel: +23-522-300/219 mellék Polgárok Háza 2030 Érd, Alsó út 3.
 • Építési előírásokról szóló tájékoztatás (Vass József)
  •  adott ingatlanra vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv alapján
 • Településüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések fogadása (Vass József)
  • Közvilágítással kapcsolatos hibák - EC Multienergie Kft-vel való kapcsolattartás
  • Köztéri órák meghibásodása
  • Egészségház személyfelvonójának meghibásodása
  • Játszóterek állapota, ellenőrzése
  • Gyalogátkelőhelyek, parkolók állagmegóvása, felújító felfestése
 • Beruházási ügyek intézése (Orbán Gabriella)
 • Anyakönyvi ügyek (Kiss Zoltán)
  • névváltoztatási (születési és házassági) eljárások
  • apai elismerő nyilatkozat felvétele
  • anyakönyvi kivonatok kiállítása
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelmek.
 • Állatvédelmi ügyek (Kiss Zoltán)
 • Behajtási engedélyek (Ügyfél-szolgálat)
 • Birtokvédelem (Kiss Zoltán)
 • Hagyatéki ügyek (Ügyfél-szolgálat)
 • Házszámozás (Orbán Gabriella)
 • Ipari- és kereskedelmi ügyek (Kiss Zoltán)
  • bejelentés-köteles ipari- és kereskedelmi tevékenységek
  • üzletek működési engedélye
  • telephely-engedélyezési eljárások
 • Környezetvédelmi ügyek (Vass József)
  • levegőtisztaság-védelem
  • zaj- és rezgésvédelem
  • hulladék-gazdálkodás
  • fakivágási ügyek
 • Szociális- és gyámügyek, települési támogatások (De Vescovi Mónika)
  • lakhatási-, ápolási-, gyógyszer-, lakbér- és rendkívüli települési támogatás
  • szociális étkeztetés
  • köztemetés
  • szemétszállítási díj átvállalása
  • gyermekintézményi térítési díj
  • nyári gyermekétkeztetés
  • csatornabekötés támogatása
  • egyéb szociális támogatások
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Településképi eljárások (Farkas Zsolt városi főépítész)
  • szakmai konzultáció (településrendezési és -képi eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás, településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos előzetes, kötelező egyeztetések)
  • településképi véleményezés (építési engedélyhez kötött építési tevékenységekhez)
  • településképi bejelentés (nem építési engedélyhez kötött építési tevékenységekhez, reklám közzététel, reklámhordozó, vagy azt tartó berendezés elhelyezéséhez, építmények rendeltetés váltásához)
  • településképi kötelezés
 • Választási ügyek (Kiss Zoltán)
  • névjegyzékek vezetése
  • képviselő-jelöltek bejelentése
  • szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak bejelentése

Az iratok, kitöltött nyomtatványok leadhatóak az ügyfélszolgálaton is!
 


Munkatársak