Adóiroda

Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal
2049 Diósd, Szent István tér 1. A épület
Telefon:
+36 23 545-556
Email:
adoiroda@diosd.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő:
13:00 - 18:00
Szerda:
07:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Péntek:
07:30 - 12:00

Leírás

Ügyintézés: https://diosd.asp.lgov.hu/

Az Adóiroda ellátja és gyakorolja a jegyző adóhatósági tevékenységgel kapcsolatos feladat és hatásköreit, így különösen:

- elkészíti a helyi adórendeletek tervezetét,

- gyakorolja az I. fokú önkormányzati adóhatósági hatásköröket ( a helyi adók, az önkormányzat költségvetése javára más törvényben megállapított adó, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások ügyében törvényben meghatározott esetekben)

- biztosítja a képviselő-testület helyi adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását

- működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat

- létrehozza és vezeti a törvényben maghatározott nyilvántartásokat

- az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki

- a bevételek teljesüléséről adatot szolgáltat a zárszámadási rendelethez

- határozatai és végzései elleni fellebbezéseket- ha döntését saját hatáskörben nem módosítja vagy nem vonja vissza – felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez

- elbírálja az adózók által benyújtott méltányossági kérelmeket ( adó mérséklés, részletfizetés, elengedés)

- ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat,

- az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart

- eljár az adótartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyekben

- adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi, végrehajtási jogi biztosításáról

- szükség esetén a behajtás foganatosítása érdekében önálló bírósági végrehajtót keres meg, illetve megkeresi a NAV illetékes szerveit.

- gondoskodik az elévült adótartozások törléséről, a behajthatatlan követelések nyilvántartásáról

- kiadja az adó és értékbizonyítványokat és az adóigazolásokat

- intézi a vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetéséből keletkezett ügyeket

- intézi a csőd és felszámolási ügyekből fakadó feladatokat

- intézi az adók módjára végrehajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási feladatokat

 

 

 


Munkatársak

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink