Képviselő testületi ülés dátuma: 2019.07.26.08.00

2019-07-24 17:18:18

helyszín: Polgármesteri Hivatal

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (5) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. július 26-án 8.00 órakor

 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda

                         Diósd, Szent István tér 1.

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

1.) A közvilágítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban tervellenőr megbízására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

2. ) Új temető-rész útjainak kiépítéséről és murvás burkolattal való ellátásáról

 (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

 

3.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új ellátási szerződés megkötése

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi, Szociális- és Sport Bizottság illetékes.

 

 

Diósd, 2019. július 24.

 

                                                            Tisztelettel:      

 

Bogó László

                                              polgármester