2019. június 12. 17 óra

2019-06-07 13:01:04

Diósdi Polgármesteri Hivatal, Díszterem

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (5) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. június 12-én 17:00 órakor

 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal, Díszterem

                         Diósd, Szent István tér 1.

 

Napirendi pontok:

 

1.) A „VIRÁGOS DIÓSDÉRT” díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

2.) Vállalkozási szerződés keretében Diósd Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

 (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Meghívott: Takács György közbeszerzési szakértő, Miháldy Kinga dietetikus szakértő

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

3.) Diósd Város közigazgatási területén végzendő gyepmesteri feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Diósd, 2019. június 7.

 

 

Tisztelettel:      

 

                                                                                                 Bogó László

                                                                                                polgármester