Képviselő -testületi ülés 2019.március 28. 16 óra

2019-03-22 15:54:29

Kék Géza Művelődési Ház

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. március 28-án  16 órára

 

nyílt

képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

 

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. február 14-e és 2019. március 28-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző, Bogó László polgármester

 

4. Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 22.) önkormányzati rendeletének IV. számú módosítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

5. Diósd Város sportjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

6. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

7. A lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

8. A Zöldfa Bölcsőde szolgáltatási önköltségének 2019. évre vonatkozó megállapításáról és az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

9. Diósd Város Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerezési statisztikai összegzésének jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

10. Diósd városban hó – és síkosságmentesítés tárgyában közbeszerzés kiírására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

11. A Védőnői Szolgálat 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

12. A Védőnői Szolgálat Ügyendjének felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

13. Diósd város környezeti állapotának értékeléséről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

14. Diósd Város 2019-2024. évekre vonatkozó Környezetvédelmi programjának elkészítéséről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

15. A civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16. A civil szervezetek 2019. évi pályázatairól

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

17. Pályázat kiírása a társasházak felújításának támogatására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

18. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024 elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

19. A sport ösztöndíjjal támogatott sportolók sporttevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

20. A diósdi szelfipont kialakítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

21. Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat engedélyezése

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

22. Diósd város közvilágításának fejlesztésére és bővítésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

23.  A szennyvíz-iszap telep próbaüzemének befejezésével kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

24. Az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő szolgáltatási szerződésről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

Diósd, 2019. március 22.

 

 

 

                                                           Tisztelettel:      

                                                                                            

 

                                                                                                      Bogó László

                                                                                                    polgármester