Képviselő- testületi ülés, 2019. február 14. 16 óra

2019-02-08 15:06:44

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. február 14-én 16 órára

 

nyílt

képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

 

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. február 1-je és 2019. február 14-e között történt fontosabb eseményekrő

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző, Bogó László polgármester, Dr. Batyalikné Papp –Váry Sára Ida bizottsági elnök

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes. (Saját beszámolója vonatkozásában.)

 

4. Diósd Város Önkormányzat 2019. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

5. Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

6. Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények

működési rendjéről szóló 27/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

 

Előterjesztő: dr. Balogh Pál Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

7. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, I. FORDULÓ

Előterjesztő: dr. Balogh Pál Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

8. A társasházak felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

9. Diósd Város 2019-2024. évre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

10. A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

11. A műszaki szakértői szerződés alapján a ZOLLÁR Bt. fél éves tevékenységének beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Kiss Zoltán energetikus

 

12. A Diósdi Dió Óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

Meghívott: Sánta Gáborné intézményvezető

 

13. A Zöldfa Bölcsődébe történő jelentkezés módjának, a bölcsődei beiratkozás 2019/2020. nevelési évre vonatkozó időpontjainak és a bölcsődei felvételi körzetnek a meghatározásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

Meghívott: Dr. Kósi Brigitta intézményvezető

 

14. A ravatalozó kivitelezőjének kiválasztásáról

Előterjesztő: Rónyai Gábor Bizottsági elnök

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

15. A Diósdi Polgármesteri Hivatal és a Diósdi Dió Óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye közötti munkamegosztási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16. Diósd, belterület 1923. hrsz-ú kivett közterület művelési ágú földrészlet kivett beépítetlen területté és üzleti vagyon körébe történő átsorolására és értékesítésre kijelölésére

 

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

17. Diósd Város Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

18. Kulturális és Közművelődési Bizottság új bizottsági tagjának megválasztásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

19. A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának tervezetéről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

 

 

Diósd, 2019. február 8.

 

 

 

                                                           Tisztelettel:     

                                                                                            

 

                                                                                                      Bogó László

                                                                                                      polgármester