civil szervezetek pénzügyi támogatása

2019-02-04 13:21:53

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 31-i ülésén elfogadta a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló új önkormányzati rendeletet.

2019. évben a pályázat benyújtási határideje: 2019. március 1. napja.

A pályázathoz csatolni kell:

a)      a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;

b)      a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, amelyre a támogatás összege utalható;

c)      a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;

d)      a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet;

e)      az önrész mértékét;

f)       az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó köztartozásmentességéről;

g)      a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

h)      a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;

i)        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

j)        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIX. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség és 8.§-ában meghatározott érintettség esetleges fennállásáról;

k)      A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyévben a tevékenységéhez kapcsolódóan ingyenesen, aktívan és tevékenyen melyik két városi rendezvényen fog részt venni a Civil Napon kívül.

 

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon kell benyújtani, mely adatlap tartalmazza fentiekben megjelölt nyilatkozatokat is.

További tájékoztatás kérhető a nan.klara@diosd.hu címen.