Képviselő - testületi ülés 2019.01.29 16 óra

2019-01-25 15:36:03

Kék Géza Művelődési Ház

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. január 31-én 16 órára

 

nyílt

képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

 

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2018. december 13-a és 2019. január 31-e között történt fontosabb eseményekrő

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester, Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára Ida bizottsági elnök

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

4. Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 

5. A környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

6. A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 28/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

7. A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásár

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

8. Diósd Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

9. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. év II. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

10. 2019-2022. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elkészítés

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

11. A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

12. Beszámoló a bizottságok 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Rónyai Gábor, Spéth Géza, Batyalikné dr. Papp- Váry Sára Ida, Madarász Arnold bizottsági elnökök

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

13. A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Somodi Sándor rendőr őrsparancsnok

 

14. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az érdi székhelyű Szociális Gondozó Központ között megköttetett, a házi segítségnyújtásra és családsegítésre, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó háromoldalú Szolgáltatási Szerződések módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

15. Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/63, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16.Diósd, Diófasor utca 30462 30463 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

 

17. Diósd, belterület 1684. hrsz-ú kivett árok művelési ágú földrészlet kivett beépítetlen területté történő átsorolására és értékesítésre kijelölésé

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

18. Az ingyenes jogsegélyszolgálatról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

19. Diósd város területén lévő buszmegállóinak fejlesztése, azok reklámcélú hasznosítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Sürgősségi indítvány- A Diósdi Torna Club támogatási kéreméről
Előterjesztő: Bogó László polgármester

 

 

 

Diósd, 2019. január 25.

 

 

 

Tisztelettel:     

                                                                                            

 

                                                                                                      Bogó László

                                          polgármester