Rendkívüli képviselő - testületi ülés 2019.január 16. 17.30 óra

2019-01-15 15:30:07

Diósdi Polgármesteri Hivatal, Díszterem

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (5) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. január 16-án (szerdán) 17:30 órára

 

rendkívüli képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pont:

 

 

  1. Közvilágítással kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó előzetes döntések meghozatalára

          Előterjesztő: Polgármester

 Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

     2. „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázathoz szükséges befogadó vízfolyáskezelő írásbeli hozzájárulásainak kiadásáról

Előterjesztő: Polgármester

 Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

    3. A Belügyminisztérium által kiírt Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázatról, a 2019. évi 46.380 Ft illetményalap vállalásáról

Előterjesztő: Polgármester

 Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Diósd, 2019. január 14.

 

 

Tisztelettel:     

                                                                                            

 

                                                                                                      Bogó László

                                                                                                     polgármester