Berszán Lajos kanonok, iskolaalapító (Gyimesfelsőlok) Diósdon- december 07. 18 óra Díszterem

47018036_10217564480974744_7292040310312402944_n.jpg
2018-12-06 16:34:17

https://www.facebook.com/events/563268184086108/?ti=cl

A Pap bácsi

   Gyimesben így nevezik a falu egyházi és szellemi vezetőjét, akire mindenki tisztelettel tekint, akinek szava és tette még ma is meghatározó az ott élő emberek életében. Gyimesfelsőlok papbácsija Berszán Lajos atya, az iskolateremtő 75 éves korában is aktívan, szeretettel, hittel irányítja nem csak a gyimesi magyarokat, hanem bátran állíthatjuk, ő az egész Kárpát-medence élő lelkiismerete. 

Őt még 1966-ban – a legvadabb Ceausescu időkben – Márton Áron szentelte pappá, aki nagy hatással volt a lelkipásztor egész pályafutására. Berszán Lajos Zágonban, Mikes Kelemen szülőfalujában született 1943-ban. Már maga a helység is elkötelezetté tette magyarságában, keresztényi hitvallásában. Nemzete, népe iránti elkötelezettségében tovább erősítette, amikor Csíkszentgyörgyből kiindulva, Kolozs, majd Beszterce-Naszód megye falvaiban végezte a szolgálatot. 1982-ben helyezték Gyimesfelsőlokra, ahol 2000-ig végezte plébánosi tevékenységét. Tíz évi erőfeszítéseinek köszönhető, hogy 1993. május 28-án Gyimesfelsőlokon elhelyezhették az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum alapkövét. Egy év elteltével, 1994. szeptember 15-én kezdték meg az iskola tanárai és tanulói az első tanévet. Az intézmény nem egyszerűen egy iskola a sok közül. Ennek az iskolának küldetése van az Ezeréves határ közelében, Budapesttől mintegy 800 km-re, hiszen ide moldvai csángó, gyimesi csángó és székely gyerekek járnak. Ez az oktatási intézmény mintegy közösségteremtője az itt élő magyaroknak. S ennek a „sziklára épített háznak” a Pap bácsi az alapítója, a lelke, a motorja, a menedzsere és 2007-ig az iskola igazgatója is volt. Feladatát, tevékenységét azóta is nagy aktivitással és hittel végzi. A mindössze 32 gyerekkel induló líceumba ma már több mint négyszáz tanuló jár. 2010-től a gimnázium mellett már óvoda, általános iskola és esti tagozat is várja a tanulókat. Berszán Lajos pappá szentelése után 50 évvel, 2016-ban tartotta aranymiséjét szülőfalujában, Zágonban. Az aranymisére választott jelszava: „Isten ígéretét ünneplem, nem félek, ember mit árthat nekem?” A papbácsi nem szereti, ha róla beszélnek, ha őt méltatják. De, mint ahogy sziklára építette az iskolát, úgy életútja is sziklaszilárd, s ő példaképe a magyarság hitének, kultúrájának, kovásza népünk megmaradásának.  

(Bánhegyi Ferenc történész)

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink