Képviselő - testületi ülés 2018. november 29.-én 16 óra

2018-11-23 15:19:00

Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2018. november 29-én 16 órára

 

képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2018. október 26-a és 2018. november 29-e között történt fontosabb eseményekről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(írásban)

Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester, Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

4. Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

5. Diósd Város hatályos településrendezési eszközei több helyen történő módosítása kapcsán a 3339. hrsz. alatti földrészlet részleges településközponti vegyes építési övezetbe átsorolásához elkészült környezeti értékelésre vonatkozó döntés meghozatalára

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

        6. Diósd Város településszerkezeti terve módosításának jóváhagyására

         (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

7. Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

8. A helyi adókról szóló  20/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő: Polgármester

 Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

9. Diósd Város Önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára vonatkozó 2019. évi ütemterv meghatározása

Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

      10. 12,5 millió forint céltartalékból általános tartalékba történő helyezéséről

  •  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

11. A lakás és helyiségbérleti díjak 2019. évi meghatározásáról

 

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

       12. Az Önkormányzat által megállapított díjak 2019. évi meghatározásáról

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

       13. A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

 

Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

     14. Diósd Város 2019-2024. évre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepciója véleményezési munkaanyagának megtárgyalásáról

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 15. Diósd város közvilágításának fejlesztésére és bővítésére vonatkozó műszaki tartalmat rögzítő tanulmányterv elfogadásáról

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: Junghausz Ivette tervező

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

   16. „Közvilágítási rendszer felújítása és bővítése, szolgáltatás-nyújtás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

  17. 2019. évi közétkeztetési közbeszerzés lebonyolításához közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

           (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

18. A Dió Óvoda 2019-2024. nevelési évekre vonatkozó továbbképzési programjának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: Sánta Gáborné intézményvezető

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

19. A Dió Óvoda Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: Sánta Gáborné intézményvezető

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

  20. A Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01726-1/2018. számú törvényességi felhívásáról

          (írásban)

           Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

21. Diósd városában található, az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db. óriásplakát bérbeadásáról

          (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

22. Diósd Város Önkormányzat és intézményei részére 2019 évi villamos energia beszerzéséről

          (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: Kiss Zoltán energetikus

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

   23. Az MO autóút építkezése kapcsán Diósd városban adódó közlekedési gondok

enyhítésére irányuló intézkedési terv meghatározására

          (írásban)

           Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: Somodi Sándor r. őrnagy

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Diósd, 2018. november 23.

Tisztelettel:     

                                                                                                       Bogó László

                                          polgármester