Képviselő-testületi ülés 2018-10-30 16 óra

2018-10-24 10:24:01

Meghívó
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. október 30-án 16 órára
Képviselő-testületi ülésre összehívom.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

Az ülés helye: Kék Géza Közösségi Ház, Nagyterem

NYÍLT ÜLÉS:

Napirendi pontok:
Beszámoló a 2018. szeptember 28-a és 2018. október 30-a között történt fontosabb eseményekről
(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(írásban)
Előterjesztő: Jegyző
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


3. A polgármesteri és hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018. szeptember hónapban
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


4. A „sport ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


5. A közterületek tisztántartásáról, a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása (tűzgyújtási tilalom)
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


6. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről
(írásban)
Előterjesztő: Jegyző
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


7. Diósd Város Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


8. Diósd Városért Díj alapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.


9. Az Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi adóbevételeivel kapcsolatos beszámoló
(írásban)
Előterjesztő: Jegyző
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.


10. Gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.


11. Diósd Város Víziközmű Társulat elszámolási eljárásával kapcsolatban szakértők megbízása
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.


12. Az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés 1. módosítása
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.
Meghívott: Sárközi Márta Érdi Tankerületi Központi Igazgatója


13. Diósd, Diófasor utca 3046/2, 3046/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.


14. Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/63, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.


15. A városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű vásárlásáról
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

      16. A Kék Géza Közösségi Ház bejárati ajtajának cseréjéről
(írásban)
Előterjesztő: Polgármester
Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Diósd, 2018. október 19.

Tisztelettel:     

Bogó László                                              polgármester                                                                                                                                                                   

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink