Diósdnak nincsen előleg visszafizetési kötelezettsége

2018-10-10 09:22:45

Diósdnak nincsen előleg visszafizetési kötelezettsége

Tájékoztató az európai uniós támogatásokból származó támogatási előlegek kezeléséről.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben helyi önkormányzat, társulás illetve ezek költségvetési szerve európai uniós forrásból megítélt, ötvenmillió forintot meghaladó támogatás kedvezményezettje, akkor számára támogatási előleg csak abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett az európai uniós forrás kezelésére a Magyar Államkincstárnál külön fizetési számlát nyit.

Továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése alapján a korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt támogatások esetében is megváltozott a szabályozás. Ennek eredményeként, ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, akkor a még fel nem használt összeget a kedvezményezettnek a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára kellett átutalnia 2018. szeptember 30-áig, ha az adott projekt 2018. október 31. napjáig nem zárul le.

A jogszabályban előírt átutalási kötelezettség teljesítését a támogató ellenőrzi és annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza.

 

 

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink