Engedély nélkül megépített kutak (vízi létesítmények)

2018-10-09 08:14:02

Az Alkotmánybíróság 13/2018. (IX. 4.) AB határozata, valamint a 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi létesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.


 Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a
2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-igfennmaradási engedélyt kér.
 
A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
 
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

 Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

 A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele
- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

 A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:
- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye.
- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos.
- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció és kérelem, (mely a www.diosd.hu honlapon megtalálható, letölthető).

A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink