Képviselő-testületi ülés, 2018-09-27 16 óra

2018-09-21 13:07:49

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2018. szeptember 27-én 16 órára

 

Képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Közösségi Ház, Nagyterem

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló a 2018. augusztus 31-e és 2018. szeptember 27-e között történt fontosabb eseményekről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(írásban)

Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. A Diósdi Babacsomagról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

        (írásban)

        Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. Diósd Város nevének és jelképeinek használatáról szóló 1/1993. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

          (írásban)

         Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 22.) számú rendeletének II. számú módosítására
 2.  

        Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. A „sport ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
 2.  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. A Zöldfa Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról
 2.  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

       Meghívott: Dr. Kósi Brigitta intézményvezető

 

 1. A Diósdi Dió Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról
 2.  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

      Meghívott: Sánta Gáborné intézményvezető

 

 1. Diósdi Dió Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
 2.  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

      Meghívott: Sánta Gáborné intézményvezető

 

 

 1. A Diósdi Dió Óvoda nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott dolgozóinak illetménykiegészítésről szóló fenntartói döntés meghozatala

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

     Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

       Meghívott: Sánta Gáborné intézményvezető

 

 1. A Diósdi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

         (írásban)

         Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. A polgármesteri és hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018. augusztus hónapban
 2.  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

 1. A Diósdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

        (írásban)

        Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 1. A Diósdi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

        (írásban)

        Előterjesztő: Polgármester

       Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és    Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 1. Gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatos döntések meghozataláról

        (írásban)

        Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 1. . Az Alpolgármester jogviszonyának módosításáról, illetményének és költségtérítésének                    megállapításáról

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

 

 

 

 

 

Diósd, 2018. szeptember 21.

 Tisztelettel:      

 

 

Bogó László

                                               polgármester