Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2018-01-22 14:18:40

file:///C:/Users/temes.dalma/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D3NHB6JN/p%C3%A9nz%C3%BCgyi-sz%C3%A1mviteli%20%C3%BCgyint%C3%A9z%C5%91%203-2018.html

Diósdi Polgármesteri Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont: pénzügyi számviteli feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása, ellenőrzése. A beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, pénzügyi rendszerben kontírozása, kiegyenlítése, főkönyvi könyvelése. Költségvetés tervezése, időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések készítése. Az önkormányzati költségvetési rendeletinek költségvetési beszámolóinak elkészítése. MÁK felé adatszolgáltatások teljesítése. Támogatások igénylése. Nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettség vagy mérlegképes könyvelő végzettség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli, állam-háztartási mérlegképes könyvelő ,

•         költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         ASP, FORRÁS SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Pontos, precíz munkavégzés

•         jó kommunikációs készség

•         jó problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

•         hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

 

•         Elektronikus úton Dr. Varga Edina részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat kiírója személyes meghallgatásra hívhatja. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Diósd Város Honlapja - 2018. január 22.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink