Adóügyi ügyintézői

2017-12-07 13:44:42

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Diósdi Polgármesteri Hivatal     

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal 

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

 

Ellátandó feladatok:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása ASP szakrendszerben, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         önkormányzati területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         ASP program ismerete

•         informatikai szakképesítés és gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

•         hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár István nyújt, a 06-30/609-7892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-2017 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

 

•         Elektronikus úton Dr. Varga Edina részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Diósd Város Honlapja - 2017. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink