Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2017. október 17. 17 óra

2017-10-16 15:45:05

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda

Új kép

 

 

Diósd Város Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

 

 

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2017. október 17-én (Kedden) 17:00 órára

 

rendkívüli Képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Diósd Város Önkormányzat 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő –testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 3. sz. függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

 

Napirendi pontok:

 

NYILT ÜLÉS:

 

  1. Diósd Város Településképi Arculati Kézikönyve és új Településképi rendelete véleményezési változatainak képviselő-testületi jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

2. Diósd, 2474/4 Hrsz. alatti ingatlan egy részének bérbevételére irányuló kérelemrő

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

3. Diósd, Búzavirág út és Viola utca forgalomlassító akadály kihelyezés

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

4. A DTC jelzálogjog bejegyzési kérelméről

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

Z/1. K. P. diósdi lakos kártérítési ügye

  •  

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

Meghívott: -

 

Diósd, 2017. október 16.

 

 

 

 

 Tisztelettel:

 

 

                     

Bogó László

polgármester                                                                                          

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink