2015 Április - Élhetőbb Diósd - a program megvalósítása

2015-06-09 09:15:02

Mindenki számára érdekes élethelyzet, amikor valami újba csöppen. Meg kell ismerni a munkatársakat, a körülményeket, a lehetőségeket. Amire számítottunk: sok lesz a munka, többtényezősek lesznek a döntések. Ami meglepetésként ért: rengeteg energiát kell fordítani arra, hogy a szakmai munka feltételeit optimalizáljuk, és lakosságbarátabb rendszert alakítsunk ki. Mindenképp törekszünk arra, hogy olyan döntések születhessenek, amelyek előremutatóak és a városi igényeknek megfelelőek. Miközben mi a lakosságért dolgozunk, a városban érezhető a civilek aktivitása is, egy-egy civil kezdeményezésű rendezvény egyre több résztvevőt vonz.

Az eddigi időszak legkiemelkedőbb önkormányzati kezdeményezésű
feladatai:

- A volt TIGÁZ épület megvásárlása.
Menet közben kiderült, hogy a két TIGÁZ cég (DSO és
ZRT) között rosszul van telekkönyvezve a terület.10 éve,
mikor kettéváltak, nem jól adták le a Földhivatalnak a bejegyzéshez
szükséges iratokat, ezt rendezniük kell egymás
között. Sajnos emiatt most újra kellett írni a szerződéseket.
Eközben mi már elindítottuk a TIGÁZ épületének hasznosításával
kapcsolatban a tervek előkészítését. Megvizsgáltattuk
az ÁNTSZ-szel és a Tűzoltósággal, hogy átalakíthatjuk-
e az épületet iskolává. A válaszuk az volt, hogy
lehetséges, de a konkrét terveket is kell látniuk ezzel kapcsolatban,
ezért elindítottuk a terveztetést.
Természetesen ehhez pénzügyi szempontból is elő kell
készülnünk. Egyszerre nem tudjuk kifizetni az átalakítás
költségeit, de úgy látjuk, hogy hitellel – 7 évre elosztva a
visszafizetés terheit – megoldhatjuk ezt a feladatot. A hitelkérelem
bejelentését március 15-éig kellett elvégeznünk.

– Március 23-áig kellett beadnunk az állam által kiírt
Óvoda pályázatot, amit feszes határidővel – terveztetés,
költségkalkuláció stb. – készítettük el. A tervünk az, hogy
a jelenlegi kisiskolából 6 csoportszobás óvodát alakítunk
ki, így az átalakítás után a konténeróvodát ide lehetne
átköltöztetni. Ezzel a megoldással még maradna több
csoportszoba az új ovisoknak, akiket szeptembertől kötelező
lesz felvennünk, ha a 3. életévüket betöltötték.

– Fontos munkát fogunk hamarosan lezárni, ez a
HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat ) elkészítése, ez már jó
egy éve folyik. Májusra készül el úgy, hogy már a lakosok
is véleményezhetik, s azt követően a testület elfogadhatja.
Akkor adhatjuk majd át a szakhatóságoknak
engedélyezésre, s kis szerencsével őszre jogerőre is
emelkedhet.

– Pezseg az élet az iskola körül is: Sor került az iskola
új épületrészének átadására. A két 5. osztály a játékos
kulcskeresés után végre elfoglalhatta a tantermeket.
A nyári napközis tábor megszervezése elkezdődött. Erre
a testület 1 millió Ft-ot szavazott meg, így a 4 hetes turnusok
esetében csak 5 ezer Ft-ot kell hetente fizetni a szülőknek,
a többi költséget az Önkormányzat állja. Régóta
megfogalmazott elvárásoknak megfelelően elindult a takarítás
optimalizálása is, továbbá bevezették a menzakártyát.

– Egyedülálló kezdeményezésként indítottuk el a Vállalkozói
Klubot. A VOSZ Közép-magyarországi Szövetségével
együttműködési szerződést kötöttünk. Ez a szervezet
segíti a helyi vállalkozókat. Örömmel tapasztaljuk, hogy
szépen jelentkeznek is a cégek képviselői, hiszen kezdenek
ráébredni, ez értük van! Eredményt is felmutathat a
klub, hiszen vannak tagok, akik egymás partneri körében
– vagy épp egymással – már üzletet kötöttek. (Jelentkezni
folyamatosan lehet fekete.alexandra@diosd.hu e-mail
címen vagy a Kék Géza Művelődési Ház Könyvtárában.)

– Elkezdődött a Sarolta-program is, amely elsősorban
a civileket, lakosokat szólítja meg. A pályázatra az alpolgármester
asszony félévente 150.000 Ft-ot ajánlott fel a
fizetéséből. A pályázatnak egy fő célja van: a pályázó bármilyen
jó dolgot tegyen, mely Diósd valamely nagyobb
csoportját érinti. A nyertes pályázatot meghirdetjük, és ha
mások is (akár magánszemélyek, vagy cégek) jó ötletnek
találják az adott pályázattal elérhető eredményt, támogathatják
egy elkülönített önkormányzati számlaszámra tör-
ténő átutalással. (Jelentkezni 2015. április 15-30. között
lehet az alpolgármester asszonynak címzett pályázattal.
A pályázati kiírás megtalálható az Önkormányzat honlapján)

– A márciusi ülésre a közlekedési albizottság több lakossági
kérést, javaslatot véleményezett, több probléma
megoldására tettek javaslatot. Ennek eredménye hamarosan
érezhető lesz, hiszen 20 témában született döntés,
többek között gyalogátkelőhelyek kialakításáról a nagyiskolánál,
a kisiskolánál, több helyre megállni tilos, illetve
üdülőövezet táblák kihelyezéséről, a templom melletti
szakasz rendezéséről, a tükrök pótlásáról stb.

– A lehetőségeinket figyelembe véve szándékunkban
áll az utak karbantartásánál a máshol már sikerrel használt
portalanítási technológiát kipróbálni. Ezzel 2-3 hónapra
lehet „pormentessé” tenni a kőporral szórt utcákat.

– Apró dolog, de nap mint nap szembesülünk azzal,
hogy a házszámozás tragikus a város sok utcájában. Ezt a
problémát nagyon gyorsan, szisztematikusan kezelnünk
kell. Ehhez a lakosok együttműködése is fontos, hiszen ez
közös érdekünk. Már vannak olyan önkéntes jelentkezők
is, akik segítenék a hivatalnak ezt a munkáját.

– Városgazda – településüzemeltetés hatékonyabb működésének
érdekében az átszervezés előkészületi munkái
már folynak.
– Több olyan kérelemmel fordulnak a lakosok a testülethez,
amelyekben eddig a döntések egyedi elbírálás
alapján történtek. Ezek rendeletben való szabályozását is
megkezdtük.

– Számos sportoló családot érint a DTC-ügy. Egy biztos:
a Sportpálya Diósdé! Olyan megoldást szeretnénk választani,
amely ezt tükrözi. Emellett új sportolási lehetőségek
kialakításával is foglakozunk, például egy bringapark kialakításával
kapcsolatban is született már döntés, elkezdődött
a tervezés. Továbbá az előterjesztések között szerepel
egy helyi sípálya létrehozására vonatkozó pályázat
kiírása a golfpálya és a DTC-Sportpálya közötti területre.
Az eddigi időszak legizgalmasabb civil kezdeményezésű
feladatai (a teljesség igénye nélkül!):

A Kertbarát Kör kezdeményezésére első lépésként városunk
zöldítése érdekében március utolsó szombatján
elültették az első 300 facsemetét. Továbbra is azon dolgoznak,
hogy településünk minél „zöldebb” legyen.
A tavaszköszöntő előtti hétvégére szervezett szemétgyűjtési
akciójuk is eredményes volt. (Jelentkezni lehet:
Fekete Ferenc, 0630-402-3828)

A Diósdi Barkács Kör tagjai március utolsó hétvégéjén
két napon át gyártottak – sok szorgalmas önkéntes segítségével
– köztéri padokat és asztalokat raklapból,
amit most már végleges helyükön használhatnak az arra
sétálók. (Jelentkezni lehet: 0630-609-7832)

A Diósdi Földön Futók csatlakoztak az ukrajnai partnertelepülés,
Nagygejőc nélkülöző lakosai részére kezdeményezett
adománygyűjtéshez. 110 ezer Ft-ot „futottak
össze” a résztvevők adományaiból. (A Diósdi Földön
Futók a Facebook oldalukon érhetőek el.)

Továbbra is várja a jelentkezőket a Diósdi Fúvós Zenekar
(diosdifuvos@gmail.com), amelyet egy lelkes diósdi
zenetanár alakított meg.


Várjuk az Ön véleményét, tapasztalatait, javaslatait is!