Pénzügyi irodavezető

HUN_Diosd_COA_nagykep.jpg
2017-04-12 11:59:05

Diósdi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági vezetői feladatok ellátása, költségvetés, zárszámadás készítésével kapcsolatos feladatok, könyvelési feladatok irányítása az önkormányzat és intézményei vonatkozásában, beruházások pénzügyi előkészítése, szerződések pénzügyi véleményezése, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a pénzügyi, számviteli rend betartatása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosítása. Rendeletek, szabályzatok, előterjesztések készítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügyi, számviteli,
 • hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • önálló döntési képesség,
 • pontosság,
 • együttműködő készség, szakmai elhivatottság,
 • komplex gondolkodásmód,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Ecostat szoftver felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisfalvi István jegyző nyújt, a 06305245986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20170327 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető.

 

 • Elektronikus úton Kisfalvi István jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

 • Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Diósd Város Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – az előzetes értékelés alapján, személyes elbeszélgetést és a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink