Sorry, this page is not available in your selected language!

2015. Március - költségvetés 2015

"A bevételeink a kötelező feladataink ellátását, intézményeink működtetését, illetve a településüzemeltetést biztosítják és mindezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy nem emeltünk 2015-re adókat, nem terheltük plusz költségekkel a lakosságot." A költségvetés részleteiről Bogó László polgármestert kérdeztük.

A költségvetés tervezést - alapos előkészítő munkával - két lépcsőben végeztük el. Felhívásunkra - előzetesen - az intézmények összeállították a saját terveiket, kiadásaikat, míg a hivatal pénzügyi irodája a 2014. évi végszámokat és az idei költségvetési bevételeket, a szolgáltatások 2015. évi várható költségeit vette sorba. Mindezek ismeretében a képviselő-testület aztán az idei terveket, illetve az - elkészíteni szükséges - fejlesztéseket, beruházásokat, kötelezettségeket tekintette át. Így körvonalazódott a költségvetés "nyers" halmaza. Az Áht. 24§ (2) bekezdése alapján a "Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek" elfogadásra. Nálunk ez így is történt, amit aztán február 12-én a bizottságok megvitattak, véleményeztek, illetve javaslatokat tettek itt-ott a javaslatba hozott kiadások csökkentésére, más helyeken viszont a tervezett költségek átcsoportosítására. Ebből alakult ki, így formálódott lépésről lépésre a képviselő- testület által elfogadott költségvetésünk. Nézzük, összegezve, mik is kerültek megfogalmazásra az elfogadott költségvetésbe:

  • Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, kiadások ütemezése, tervezése,
  • intézmények; óvoda, bölcsőde, hivatal, iskola működtetése a meglévő színvonalon,
  • településüzemeltetés megszervezése, feladatok ellátásának biztosítása,
  • az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében államháztartáson kívüli szervezetnek nyújtott támogatások keretei (civil szervezetek, sportszervezetek, egyház),
  • a költségvetésben szereplő egyéb önként vállalt feladatok, 2015. évre vállalt keretösszegek,
  • a 2015. évre tervezett fejlesztési, beruházási feladatok,
  • valamint minden olyan egyéb cél, amit ebben az évben szeretnénk megvalósítani.

A költségvetési rendeletünk szerkezetének, tartalmának kialakítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/ 2011.(XII. 31.) végrehajtási kormányrendelet alapján végeztük el. Az állam az önkormányzatoknak előírja azokat a kötelező feladatokat, melyekre mindenképpen biztosítani kell a fedezetet, csak ezen felül lehet önként vállalt feladatokat tervezni s ezekre fordítani a költségvetésbe beépített (ténylegesen beérkezett) pénzt. Az állami támogatás tervezett összege 2015. évben összesen 352,4 millió forint, amit 136 millió forinttal csökkentve kapunk, mert az adóerő képességünk az állami norma szerint magas, így elvontak ennyi támogatást az idei finanszírozásunkból. Az új önkormányzati törvény szerint a kötelező feladatokra kell fordítanunk az állami támogatást, s persze ki kell egészítenünk 136 millió forinttal (az elvonás összegével). Elmondhatjuk, hogy az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához rendelkezésre áll - biztosítva van - a szükséges pénzügyi forrás a költségvetésünkben. Komoly fejtörést okozott szűkülő költségvetési források mellett a karbantartási, felújítási terveink összeállítása. Alaposan megvizsgáltuk költségvetési lehetőségeinket, számba vettük az igényeket, majd összehangoltuk őket. Látnunk kellett - sajnos -, hogy nem tudunk minden igényt kielégíteni, de - természetesen - a legfontosabb feladatokra beterveztük a megvalósításhoz szükséges forrást. Szigorú feladatfinanszírozásra tértünk át, erre törekszünk. Az önként vállalt feladatainkhoz (aminek a finanszírozása kizárólag saját forrásból történhet) pl. civil szervezetek támogatása, városi programok, partnertelepülési kapcsolatok. Az úgynevezett "egyéb támogatásoknál" már az ezelőtti évek finanszírozási színvonalát sem lehetett tartani. Így már ebben az évben nem tudunk kiemelt támogatást adni a Sportközpont (DTC) számára, és szintén csökkentenünk kellett.