Állásajánlat - általános igazgatási ügyintéző

HUN_Diosd_COA_nagykep.jpg
2016-11-21 12:34:51

Diósdi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal általános igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szerződések, képviselő-testületi előterjesztések készítése, ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, oktatással és közneveléssel kapcsolatos, egészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok, szerződéstár készítése, adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogi diploma,
 • hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság,
 • együttműködő készség, szakmai elhivatottság,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisfalvi István jegyző nyújt, a 0630/524-5986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161015 , valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási ügyintéző.

 

 • Elektronikus úton Kisfalvi István jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

 • Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a jegyző, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink