Geschichte von Diósd

szuretelok.jpg
2015-05-07 15:09:56

Diósd elnevezése a dióra vezethető vissza, és a XVIII. században az itt élő rácok is diónak, Oras-nak nevezték. Területéről gazdag újkőkori, rézkori, bronzkori, római kori régészeti leletanyagok kerültek elő.

…A XIII. században találkozunk először Diósd okleveles említésével, az azt megelőző időszak ködbe veszett századaiban egy-egy legendában, krónikában újra és újra előbukkan településünk, hol Diod, hol pedig Dyod, Gyog, Gyod, Gyogh falu névvel. A legkorábbi adat a X. század elejére utal, melyet III. Béla király jegyzőjének latin nyelvű művében a GESTA HUNGARORUM-nak, Magyar-rév című fejezetében találunk meg…

Luxemburgi Zsigmond idejében említik a diósdi várat, és 1417-ben is említenek egy Diósdnál lévő erődöt. Temploma is volt, a Szent Bertalan-templom.

A település a török időkben elpusztult, későbbi benépesítésekor szerbek és németek érkeztek ide. A szerbek később beolvadtak a nagyobb számú német közösségbe, amely máig megőrizte település német nevét: Orasch.

A falu környékén egykor jelentős szőlőültetvények voltak, és a helyi gazdák régen az úgynevezett szőlőszobákban - gondos kezelés mellett - késő tavaszig is eltartották a szőlőt, hogy jó áron eladhassák a budapesti piacokon.

...A szüret időpontját a Hegyközség jelölte meg... Az óboros hordókat feltöltötték, hogy minél több üres hordó álljon rendelkezésre a must fogadására.

A férfiak ilyenkor a munka közben szomszédolásra is szakítottak időt, egymás óborát kóstolgatták sonka, kolbász, pogácsa mellett, és megbeszélték a szüret várható eredményét....

...Geológiai adottságainak kihasználásával jelent meg első ízben az ipar Diósdon. 1864. május 9-én a község vezetői egy kérdőív kitöltése során úgy nyilatkoztak, hogy „a község déli részén egy igen jó agyagos tégla-hely van, melyen az uradalom évenként nagy számra terjedő égett téglát és cserépzsindelyt a legjobb sikerrel üzletre bocsát."...

az első diósdi egylet a - Diósdi Olvasó Egylet - alapszabályának 2. pontjából:

„a Diósdi kör célja: barátságos összejövetelek által az észbeli tehetségek folytonos fejlődése a mai társadalmi kívánatok felé mindinkábbi törekvés, a mezei gazdaságban és kertészetben illetőleg a kertészeti tudományban minden nap tett új tapasztalatok közlése, kölcsönös eszmecserék közt, a községi, valamint a politikai napi események fölött tartandó értekezletek által a társas egyetértés fenntartása, végre a külföldön, a közgazdászat és kertészet tudományban jelenleg eszközlő kísérletek elsajátítása által a hazának minél hasznosabb polgárokká válása..."

Wágner Ferenc: Diósd története c. könyve nyomán

"Amíg beszélünk elődeinkről, addig köztünk élnek"

Diósd dinamikusan fejlődő kistelepülés. Nemcsak a "tősgyökeres" lakosok, hanem a mostanában ide költözők is egyre mélyebben érdeklődnek községünk múltja iránt. Már nem elégednek meg azzal, hogy "Diósd - hagyományosan sváb település". Többet szeretnének tudni.

Ezért jött létre ez az elsősorban diósdiakról diósdiaknak szánt "képeskönyv", melynek oldalain helytörténeti tudnivalók, néprajzi érdekességek, régi képanyagok teszi színesebbé az oldal gerincét alkotó családfa adatbázist. http://www.diosdfa.hu

A község 2007-ben került a Budaörsi kistérségből az újonnan megalakuló Érdi kistérségbe.