Diósd kitüntetettek

Diósd Városért és Diósd Díszpolgári díjazottak

Diósd Városért Díj

1996-os évben:

Dr. Házkötő Istvánné

Hermann Ferenc

Dr. Illyés Anna

Kiszely Károlyné

Pátrovics Béláné

Pluhár Ferencné

1997-es évben:

Dr. Barabás Józsefné 

Dr. Fustér Gézáné

Nagy István

Dr. László Józsefné

Maurer Miklós

Tubry Tünde

Wágner Ferencné

1998-as évben:

Dina László

Kádas Fruzsina

Kőhidi Tamás

Szűcs Sándorné

Tóth Endréné

Varga Gyula

1999-es évben:

id. Földváry Károly

Illyésné Hehl Mária

Mómesné Szatmári Gabriella

Dr. Sárközy Dezső

Dr. Varga Dániel

Zoltánné Varga Ildikó

2000-es évben:

Gál János

Tóth György

Zentai Ödön

2001-es évben:

Bogó László

Hernádi Jenőné

Tar Györgyné (Gyarmati Jolán)

Wágner Mátyás

2002-es évben:

Kőnig Ferenc

Orosz Imre

2003-as évben:

Göröghné Horváth Katalin

Baumgartner Katalin

Kovács Istvánné

2004-es évben:

Rásóné Sinkó Ilona

2005-ös évben:

Mihály Józsefné

2007-es évben:

Sirákné Kemény Kinga

2008-as évben:

Madarász Arnold

Kiss Bea

Kapuvári Lászlóné

Weigl Lajosné

2009-es évben:

Podráczkyné Szőllősi Mária

Tóth Ibolya

Sohajda Lajos

2010-es évben:

Csengerújfalui-Osváth Jánosné

Incze Attila

Kesztler László

2011-es évben:

Kapuvári László

2012-es évben:

Gajárszki Imréné

Natta Antal

Natta János

2013-as évben:

Habos Gábor

2014-es évben:

Zdzislaw Zadworzy

Földrváry Károly

Wágnerné Sady Sára

2015-ös évben:

Sámán Együttes

Csibrák Csaba

Takács Ferenc

Baloghné Nagy Krisztina

Radvány Lászlóné, Panni néni

 

Diósd Díszpolgárai

1993-as évben:

Dezső Lajos

Dr. Pepek István

1994-es évben:

id. Natta Ferenc

Reinhard Wenrich

1995-ös évben:

Dr. Kovács Csaba

1996-os évben:

Székely András

1997-es évben:

Filó Kristóf

1998-as évben:

Alt Jánosné

2003-as évben:

Wágner Ferenc

Dr. Dizseri Tamás

2007-es évben

Albitz Tibor

2010-es évben:

Helmut Schmid

2012-es évben:

Dr. Barabás József

 

 

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink