Településképi véleményezési eljárás


Farkas Zsolt városi főépítésztől tervegyeztetésre időpontkérés a foepitesz@diosd.hu címen lehetséges. Ügyfélfogadási ideje: péntek 9:00-12:00 között. Véleményezésre a tervdokumentációkat elektronikusan a Városi Főépítész e-mail címére, és papír alapon az alábbi letölthető kérelemmel együtt a Polgármesteri Hivatalba kérjük benyújtani.
 

Illeték: 3000 Ft

 


Műszaki Iroda

Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal
2049 Diósd, Szent István tér 1. A épület
Telefon:
+36 23 545-550 /214
Email:
vas.jozsef@diosd.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő:
13:00 - 18:00
Szerda:
07:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Péntek:
07:30 - 12:00

Felelős személy


Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink