Diósd Város településrendezési eszközei módosítása 2017-18

2018-08-07 09:11:48

Véleményezési szakasz egyeztetési anyagai

314/2012 (XI. 8.) Korm. r. 38. § (2) bekezdés szerinti eljáráshoz

Alátámasztó munkarészek
- szöveges
-- Vizsgálat és javaslat
-- Örökségvédelmi hatástanulmány - építészet
-- Örökségvédelmi hatástanulmány - régészet
- rajzi
-- Módosításokkal érintett területek
-- Közlekedési javaslat
-- Régészeti lelőhelyek

Jóváhagyandó munkarészek
- szöveges
-- Településszerkezeti terv határozat tervezet
-- Helyi Építési Szabályzat rendelet tervezet
- rajzi
-- Településszerkezeti terv tervezet 1:8000
-- 2 szelvényen 1:4000
-- Szabályozási terv tervezet 1:8000
-- 8 szelvényen 1:2000 + jelmagyarázat

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink