Településfejlesztési Koncepció tájékoztatás, véleményezés

2017-10-16 10:41:51

Diósd Város (településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és) településképi eszközei készítése, módosítása aktualitásairól

Településfejlesztési dokumentumok

Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Településfejlesztési Koncepció

A település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. Készítésére a település önkormányzatának a település fejlődésének távlati elképzelései, jövőképe összefoglalásához, a felülvizsgálatára az országos, térségi és helyi társadalmi, gazdasági, infrasftuktúrával összefüggő stb. viszonyok, fejlesztési elképzelések, koncepciók és stratégiák változása nyomán időnként, de legalább 10 évente van szükség.

 

2017.12.06. 09:44

A Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálati eljárása kapcsán 2017. december 5. 17:00-ra Diósd Város Polgármesteri Hivatal Dísztermébe meghirdetett Lakossági Fórum érdeklődőinek száma egy, azaz 1 fő volt. A többi résztvevő a tervezők, a Polgármester, Alpolgármester Asszony és a városi főépítész volt. A fórum során így nem sokasodtak a város következő 15-20 évére vonatkozó lakossági fejlesztési elképzelések, ugyanakkor a városvezetés, a tervezők a főépítésszel megvitatták a város hosszabb távú jövőjének lehetőségeit.

 

2017.11.27. 15:34

Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakasza alatt a Partnerek a 2017. december 5. 17:00-18:00-ra meghirdetett Lakossági Fórum keretében javaslatokat tehetnek a felülvizsgálat kapcsán a város távlati fejlesztései elképzeléseihez. Előterjesztéseiket a fórumon tehetik meg szóban a Polgármesteri Hivatal Disztermében, illetve a  fórum előtt és után (december 13-ig!) írásos formában a korábban (lásd: 2017.10.06-i bejegyzés!) megjelölt módon.

 

2017.10.06. 14:53

Diósd Város településrendezési eszközei módosítása kapcsán a hatályos Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatára Diósd Város Önkormányzata 243/2017. (VIII. 31.) kt. határozat 1. pontjában rögzített döntésével eljárást indított. Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakasza alatt a Partnerek javaslatokat tehetnek a felülvizsgálat kapcsán a város távlati fejlesztései elképzeléseihez. Előterjesztéseiket a Polgármesternek címzett levélben adhatják le a Polgármesteri Hivatalban vagy külthetik meg a mellékelt felhívásban megadott elektronikus címre 2017. október 25-ig.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink