Településfejlesztési Koncepció tájékoztatás, véleményezés

2017-10-16 10:41:51

Diósd Város (településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és) településképi eszközei készítése, módosítása aktualitásairól

Településfejlesztési dokumentumok

Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Településfejlesztési Koncepció

A település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. Készítésére a település önkormányzatának a település fejlődésének távlati elképzelései, jövőképe összefoglalásához, a felülvizsgálatára az országos, térségi és helyi társadalmi, gazdasági, infrasftuktúrával összefüggő stb. viszonyok, fejlesztési elképzelések, koncepciók és stratégiák változása nyomán időnként, de legalább 10 évente van szükség.

Diósd Város településrendezési eszközei módosítása kapcsán a hatályos Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatára Diósd Város Önkormányzata 243/2017. (VIII. 31.) kt. határozat 1. pontjában rögzített döntésével eljárást indított. Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakasza alatt a Partnerek javaslatokat tehetnek a felülvizsgálat kapcsán a város távlati fejlesztései elképzeléseihez. Előterjesztéseiket a Polgármesternek címzett levélben adhatják le a Polgármesteri Hivatalban vagy külthetik meg a mellékelt felhívásban megadott elektronikus címre 2017. október 25-ig.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink