Tájékoztatás

2017-04-03 12:50:22

Diósd Város Településképi Arculati Kézikönyve és településképi rendelete készítéséről, a hatályos Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának előkészítéséről

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 56/2017. (II.23.) öh. jelű határozatával jóváhagyott Partnerségi Egyeztetési Szabályai alapján tájékoztatom Önöket, hogy Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (II.23.) öh. jelű határozata alapján Diósd Város közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.
 
A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő Magyaroszág minden települése számára. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát, készítésének és egyeztetésének szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:
 
Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell jeleníteni a településkaraktert meghatározó örökséget; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; meg kell tenni a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat - a településképhez illeszkedő telepítésre, terepalakításra, épület- és tetőformákra, anyagokra, építészeti részletekre, valamint az épületek, köz- és külterületek egyéb épített és környezeti elemeire kiterjedően; jó példák bemutatására, illetve amennyiben a településen tervben van, a beépítésre kijelölt új területek beépítési javaslataira.
 
Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül. Első sorban biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával. Másodsorban önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer felállítását teszi lehetővé. Harmadsorban a településképi karakter megtartását, fejlődését szolgáló útmutató érvényesítésére településképi tájékoztatási, véleményezési és bejelentési eljárásokat állapít meg. Végül a településképet romboló helyzetek megelőzésére, kialakult helyzetek felszámolására alkalmas eljárásokat is hatályba léptethet.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Városháza Dísztermében (2049 Diósd. Szent István tér 1.) 2017. április 4-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartottunk.
 
A Parnterségi Egyeztetés Szabályai szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 21 napon belül (2017. április 26-ig) a Polgármesternek címezve, vagy a diosd.tre@diosd.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink