Településrendezési eszközök készítése, módosítása - tájékoztatás, véleményezés

2018-02-17 13:53:33

Diósd Város településrendezési eszközei készítése, módosítása aktualitásairól

Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján - a településre és tágabb környezetére vonatkozó - területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
A településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt - a településfejlesztési dokumentumok alapján - kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további előírásokat állapít meg.
A szabályozási tervek - a HÉSZ elválaszthatatlan mellékleteként, azzal összhangban - a település területén feltüntetik a helyi előírások kiterjedését övezeti határokkal és jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és hatásterületeket is.

2018.02.06. 14:53
Diósd Város településrendezési eszközei módosítása 2017-ben indított eljárás kapcsán Diósd Város hatályos partnerségi egyeztetési rendele szerint az eljárás tájékoztatási szakaszt kezdett. A tájékoztatási szakasz meghirdetett időtartama alatt a Partnerek tájékoztatást adhatnak, észrevételeket tehetnek az eljárás kapcsán. Előterjesztéseiket a Polgármesternek címzett levélben adhatják le a Polgármesteri Hivatalban vagy külthetik meg a mellékelt felhívásban megadott elektronikus címre 2018. február 6-tól 27-ig. A tájékoztatási szakasz záró napján a tájékoztatás szóbeli közlésére alkalmas Lakossági Fórumra kerül sor 2018. február 27. napján 17:30 és 18:00 óra között. Diósd Város településrendezési eszközei módosítása tájékoztatási szakaszának és a kapcsolódó Lakossági Fórum hirdetménye a lap alján érhető el.

2017.12.16. 10:03
Diósd Város hatályos településrendezési eszközeinek több helyen történő módosítására Diósd Város Önkormányzata a 244/2017. (VIII. 31.) kt. határozata 1., 334/2017. (XII. 14.) kt. határozata 1. és 346/2017. (XII. 14.) kt. határozata 5. pontjában rögzített döntéseivel eljárást indított. Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-a alapján teljes, azaz tájékoztatási, véleményezési és végső szakmai véleményezési szakaszokat tartalmaz, az első kettőben a Partnerek részvételével.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink