Álláshirdetés

HUN_Diosd_COA_nagykep.jpg
2016-09-07 11:15:38

Zöldfa Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zöldfa Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Kocsis utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a 15/1998. NM rendelet előírása szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, kisgyermeknevelői képesítés a 15/1998 NM rendelet szerint ,

 

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Gyvt. szerinti kizáró ok nem áll fenn

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • pályakezdő státusz (középfokú képesítés esetén 25 év alatti éltkor, felsőfokú képesítés esetén 30 év alatti életkor és max. 180 nap munkaviszony)
 • helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • NAV igazolás 180 napnál kevesebb munkaviszonyról
 • szakképesítést igazoló okirat másolata
 • nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kósi Brigitta nyújt, a 23/545-082 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Kósi Brigitta részére a zoldfabolcsode@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Diósd Város Honlapja - 2016. szeptember 2.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink