Sorry, this page is not available in your selected language!

Határozatok

2016

84-2016-03-31 Paulus Evangéliumi Közösség 2016. évi támogatásáról.docx 298-2016-09-01 Biciklitároló létesítéséről.docx 257-2016-07-14 Diósd Város nagyobb beruházásairól.docx 131-2016-04-14 Energetikai pályázathoz való hozzájárulásról.docx 94-2016-03-31 Kurszán Íjász Egyesület 2016. évi támogatásáról.docx 265-2016-07-14 Diósd Tétényi u 7a 36462 hrsz ingatlan csatornabekötésről.docx 139-2016-04-14 A teniszpályával kapcs pály kiírás md.docx 95-2016-03-31 Sakk Klub 2016. évi támogatásáról.docx 233-06-28 Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról.docx 144-2016-04-28 Diósd 3034 2 Hrsz.–ú ingatlan telekmegosztási eljárásával kapcsolatos kérelemről.docx 104-2016-03-31 Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet felülvizsgálatáról.docx 241-06-28 Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési szolgáltatások megrendelésére – ajánlati felhívás jóváhagy 152-2016-04-28 1372-2 hrszingatlanról benyújtott kérelmével kapcsolatban.docx 114-2016-03-31 Ortofotó-térkép készítéséről.docx 285-2016-09-01A védőnői pályázat eredményéről.docx 249-2016-07-14 Besz két ülés között.docx 123-2016-03-31 Volt TIGÁZ épület területén sportpálya létrehozására vonatkozó pályázati igény benyújtásáról.doc 44-2016-02-25 Óvodai beiratkozásról.docx 4-2016-01-28 Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről.docx 217-2016-06-21 napirendi pontok.docx 180-2016-05-26 Karolnia utca 500 helyrajzi számú út 143 m2-es részének eladásáról.docx 52-2016-02-25 Diósd Város Sportkoncepciója alapján teniszezési lehetőség kialakítása..docx 12-2016-01-28 2015 évi közbeszerzési ütemterv módosításáról.docx 225-06-28 Gál János kérelméről.docx 188-2016-05-26 A teniszcentrum pályázat elbírálásáról.docx 60-2016-03-03 Tigáz közbesz kiírás módosítása.docx 20-2016-01-28 Tájékoztató a decemberben kifizetett segélyekről.docx 196-2016-05-26 Javaslat Diósd közlekedési koncepciójának kialakítására és a helyi közútkezelői feladatok ellátásá 156-2016-05-10 Új közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.docx 68-2016-03-21 Fütéskorszerűsítés közbeszerzés kiírása.docx 28-2016-01-28 DA támogatás iránti kérelméről.docx 204-2016-05-26 Gárdonyi G u 1 sz alatti szolgálati lakás bérletének meghosszabbításáról.docx 164-2016-05-10 Gyermekekért díj Baczó Zsuzsanna.docx 76-2016-03-31 Szent Gellért utca 1842 hrsz ingatlan melletti részére használatba adása..docx 36-2016-02-09 Az uniós támogatásokról szóló 2016. évi pályázatokról.docx 212-2016-06-07 Ortofotó-térkép készítéséről 1142016. (III. 31.) határozat visszavonásáról.docx 173-2016-05-18 A Diósdi termálvíz hasznosítására és a volt kőbánya területén barlangfürdő kialakítására.docx 82-2016-03-31 Diósdi Diák Sport Egyesület – kézilabda szakosztály 2016. évi támogatásáról.docx 295-2016-09-01 Tele iskolatáska pályázattal kapcsolatos utólagos igényekről.docx 258-2016-07-14 Teniszcentrum bérlőjének kérelméről.docx 132-2016-04-14 709-1 és 709-2 helyrajzi számú ingatlanok átminősítéséről és értékesítéséről.docx 89-2016-03-31 Fricska Zenekar 2016. évi támogatásáról.docx 266-2016-07-14 Titkos szavazásról.docx 140-2016-04-14.docx 100-2016-03-31 Diósdi TC 2016. évi támogatásáról.docx 234-06-28 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának beszámolójáról.docx 145-2016-04-28 3044 Hrsz.–ú önkormányzati telek bérbevételére irányuló kérelemről.docx 107-2016-03-31 Völgy utca 10021 helyrajzi számú út térítés fejében való átvételéről.docx 242-06-28 Tulipán utca aszfaltozásáról.docx 153-2016-04-28 Farkas Ottóné földbérleti szerződés meghosszabbításáról.docx 116-2016-03-31 Teniszpályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról.docx 286-2016-09-01 Képviselői érintettség.docx 250-2016-07-14 Besz lejárt.docx 124-2016-03-31 Kocsis utcai óvoda előtti parkoló védelmére szolgáló térfigyelő kamerák telepítéséről.docx 172-2016-05-18 A Diósdi termálvíz hasznosítására és a volt kőbánya területén barlangfürdő kialakítására.docx 45-2016-02-25 Bölcsődei beiratkozásról.docx 5-2016-01-28 Ügyrendi javaslat.docx 218-2016-06-21 önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására beadott pályázat számszaki módos 181-2016-05-26 Diósdi Városgazda Kft 2015 évi egyszerűsített éves beszámolójáról és mérlegéről.docx 53-2016-02-25 Polgármester szabadágával kapcsolatos döntésről.docx 13-2016-01-28 Kiv szerz keretében a Diósd Gárdonyi G u 9 szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása közbesz 227-06-28 Díszpolgári cím adományozására előkészítő bizottság felállításáról.docx 189-2016-05-26 A 20805 helyrajzi számú ingatlan felajánlása tárgyában.docx 160-2016-04-28.docx 61-2016-03-10 napirendi pontok.docx 21-2016-01-28 Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatosan.docx 197-2016-05-26 a polgármesteri hatáskörben kifizetett segélyekről.docx 157-2016-05-10 Belső beszerzési szabályzatról.docx 69-2016-03-21 TIGÁZ épület előbontási munkáiról.docx 29-2016-01-28 SZD támogatás iránti kérelméről.docx 205-2016-06-07 napirendi pontok.docx 165-2016-05-10 Gyermekekért díj Kovács Erzsébet.docx 77-2016-03-31 A civil szervezetek elszámolása a 2015 évben nyújtott támogatás felhasználásáról.docx 37-2016-02-09 A diósdi 16-2 hrsz-on felvett ingatlan telekalakításáról.docx 213-2016-06-07 napirendi pontok.docx 125-2016-03-31 Tájékoztató a február kifizetett segélyekről.docx 88-2016-03-31 Együtt Diósdért Alapítvány 2016. évi támogatásáról.docx 296-2016-09-01 Szent Gellért utca vis maior pályázat költségvetésének módosításáról.docx 259-2016-07-14 Gárdonyi Géza u 9 szám alatti közoktatási intézmény fűtéséről.docx 133-2016-04-14 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatáról.docx 90-2016-03-31 Susato Regizene Együttes 2016. évi támogatásáról.docx 267-2016-07-14 Szavazatszámláló bizottság felállításáról.docx 141-2016-04-14.docx 99-2016-03-31 Diósdi Szent Gellért Vegyeskar 2016. évi támogatásáról.docx 235-06-28 Diósd Éva utca 7092 helyrajzi számú ingatlan eladásáról.docx 146-2016-04-28 óvodavezetői pály kiírás.docx 112-2016-03-31 Számlavezető pénzintézet javaslata a kamatokra vonatkozóan.docx 243-06-28 Beszerzési Szabályzat elfogadásáról.docx 154-2016-04-28 Beszámoló a polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyekről.docx 117-2016-03-31 Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megálla 287-2016-09-01 Kék Géza vezetői pály eredm.docx 251-2016-07-14 ÉTH Nonprofit Kft saját tőke rendezéséről.docx 174-2016-05-19 Napirendi pontok.docx 46-2016-02-25 A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról.docx 6-2016-01-28 A civil szervezetek támogatására vonatkozó 2016. évi pályázatról.docx 219-06-23 Napirendi pontok.docx 182-2016-05-26 IV. felnőtt háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázatok elbírálásáról.docx 54-2016-02-25 Pest Megye Lapja ajánlatáról.docx 14-2016-01-28 TIGÁZ irodaház átalakítása iskolaépület kialakítása közbeszerzése.docx 190-2016-05-26 Jogszerűtlenül kiadott ép és használatb eng birtokában megépített szennyvíztisztító műtárgyak utóla 161-2016-04-28.docx 62-2016-03-10 Tigáz ajánlattételi felhívás egys szerk.docx 22-2016-01-28 21-2016-01-28 diósdi öh visszav.docx 198-2016-05-26 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról.docx 158-2016-05-10 Iskolaépület energetikai korszerűsítése – közbeszerzési felhívás.docx 70-2016-03-21 Diósd 2807 Hrsz. alatt felvett kivett közterület 11 m2 nagyságú növekedésének ingyenes tulajdonba vételé 30-2016-02-09 Napirendi pontok.docx 206-2016-06-07 javaslat Díszpolgári Cím adományozására.docx 166-2016-05-10 A Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj Balogh Gyuláné.docx 78-2016-03-31 Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület 2016 évi támogatásáról.docx 38-2016-02-25 napirendi pontok.docx 214-2016-06-07 az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztés támogatására kiírt pályázat önrész vállalá 126-2016-03-31 Tigáz épület előbontási munkáiról szóló határozat visszavonása.docx 86-2016-03-31 A Diósdi Földön Futók Egyesülete 2016. évi támogatásáról.docx 300-2016-09-01 Földgáz szolgáltató kiválasztásáról.docx 260-2016-07-14 Diósdon létesítendő feszület felállításának engedélyezéséről.docx 134-2016-04-14-2 napirend.docx 93-2016-03-31 Nyugdíjas Klub 2016. évi támogatásáról.docx 268-2016-07-14 óvodavezetői pályázatról.docx 228-06-28 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról.docx 142-2016-04-14.docx 103-2016-03-31 civil tám emelés.docx 236-06-28 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról.docx 147-2016-04-28 Fülemüle utca telekalakításával kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás kompenzációjáról.docx 110-2016-03-31 Disód, József Attila u 8-b 13722 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről.docx 280-2016-09-01 napirendi pontok.docx 244-06-28 Fülemüle telekalakításával kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulás kompenzációjáról.docx 155-2016-04-28.docx 118-2016-03-31Diósd közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról.docx 290-2016-09-01 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 252-2016-07-14 Egészségház tervezéséről.docx 215-2016-06-07 Sz. I. és Sz. Iné fellebbezése.docx 175 -2016-05-19 Diósd Város Önkormányzatának Drogstratégiája és Cselekvési Tervének elfogadásáról.docx 47-2016-02-25 Ügyrendi javaslat.docx 7-2016-01-28 Diósdi Városgazda Kft. 2015. utolsó negyedévi beszámolójáról.docx 220-06-23 Kivitelezési szerződés keretében a „a 2049 Diósd Petőfi Sándor út 40.szám alatti volt TIGÁZ épület átal 183-2016-05-26 A nemzetiségi önkormányzatok támogatásának megosztásáról.docx 55-2016-02-25 TIGÁZ közbeszerzés kiírása.docx 15-2016-01-28 Rézsű utca 1027 -4 Hrsz egy részének bérbevételére irányuló kérelemről.docx 191-2016-05-26 Diósdi Diák Sportegyesület és Diósd Város Önkormányzat közötti megállapodásról.docx 162-2016-04-28.docx 63-2016-03-10 Barrakuda szerz mód.docx 23-2016-01-28 Kőbánya vis maior közbeszer kiírás.docx 199-3126-05-26 Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról.docx 159-2016-05-10 Javaslat pályázatok benyújtására.docx 71-2016-03-21 Diósd 2542 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.docx 31-2016-02-09 Diósd város együttműködési megállapodás a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékkel.d 207-2016-06-07 Agárdi Popstrand szerződéskötés.docx 167-2016-05-10 A Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj Kiss János és Oszfafin Ildikó.docx 79-2016-03-31 Diósdi Társaskör Egyesület 2016 évi támogatásáról.docx 39-2016-02-25 besz két ülés köztt.docx 127-2016-03-31 P.L. kártérítési igényéről.docx 85-2016-03-31 Diósdi Kosárlabda Klub 2016. évi támogatásáról.docx 299-2016-09-01 Bajcsy-Zsilinszky Endre u. talajvíz elvezető rendszer javítása.docx 261-2016-07-14 HÉSZ módosítás.docx 135-2016-04-14 A diósdi kézilabda-beruházásról.docx 97-2016-03-31 Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület 2016. évi támogatásáról.docx 269-2016-07-14 M V gyermekintézményi étkezés 20162017-es tanévre vonatkozó támogatásáról.docx 229-06-28 Védőnői pályázat kiírás.docx 140-2016-04-28 napirendi pontok.docx 106-2016-03-31 Diósd, Diófasor utca 3044 helyrajzi számú ingatlan eladásáról.docx 237-06-28 Dió Fesztivál 2017-ben Diósdon tervekről.docx 148-2016-04-28 Tele Iskolatáska program.docx 108-2016-03-31 Denevér utca 3095 helyrajzi számú ingatlan eladásáról.docx 281-2016-09-01 Mobiltelefon-szolgáltató kiválasztásáról.docx 245-06-28 Beszámoló a polgármesteri hatáskörben kifizetett segélyekről.docx 156-2016-04-28.docx 119-2016-03-31 a pályázatfigyelésről.docx 291-2016-09-01 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx 253-2016-07-14 Együttműködési megállapodás Érsekkéty településsel.docx 216-2016-06-07 Egészségház tetőtérfelújítására tervezői pályázat kiírása.docx 176-2016-05-26 napirendi pontok.docx 48-2016-02-25 A köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbítás 8-2016-01-28 Ügyrendi javaslat.docx 221-06-28 Napirendi pontok.docx 184-2016-05-26 Javaslat könyvvizsgáló megbízására.docx 56-2016-02-25 Tájékoztató a januárban kifizetett segélyekről.docx 16-2016-01-28 Az ingyenes jogsegély szolgálatról.docx 192-2016-05-26 HÉSZ módosításával kapcsolatos településfejlesztési döntés meghozataláról.docx 163-2016-04-28.docx 64-2016-03-10 hó és síkosságmentesítés többletköltsége.docx 24-2016-01-28 Az Egészségházba telepített személyfelvonó éves biztonságtechnikai vizsgálati díjáról.docx 200-2016-05-26 Gárdonyi Géza u 9 szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárá 160-2016-05-10 Ifjúság utcai óvoda statikai vizsgálatáról.docx 72-2016-03-31 napirendi pontok.docx 32-2016-02-09 Diósd város együttműködési megállapodás a BME Építészmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodéziai T 208-2016-06-07 Homokbánya köz vis maior pályázat beadása.docx 168-2016-05-10 A Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj Balassa Zsuzsa.docx 80-2016-03-31 Diósdi Sasok Kosárlabda Egyesület 2016. évi támogatásáról.docx 40-2016-02-25 besz lejárt.docx 254-2016-07-14 Kék Géza Művelődési ház költségvetés módosításáról.docx 128-2016-04-14 napirendi pontok.docx 87-2016-03-31 Paulus Sport Club Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásáról.docx 301-2016-09-01 Polgármesteri hatáskörben kifizetett segélyekről.docx 262-2016-07-14 Beszámoló a júniusban kifizetett segélyekről.docx 136-2016-04-14 Dió Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról.docx 96-2016-03-31 Diósdi Női Kar 2016. évi támogatásáról.docx 270-2016-07-14.docx 230-06-28 ÉTV Kft 2015 évi besz.docx 141-2016-04-28 besz két ülés közötti.docx 105-2016-03-31 Zöldfa Bölcsődére vonatkozó szolgáltatási önköltség 2016. évre vonatkozó megállapításáról.docx 275.2016..docx 238-06-28 Homokbánya köz vis maior pályázat költségvetés módosítása.docx 149-2016-04-28 az ESZSB tagjának változásával kapcsolatos döntésről.docx 111-2016-03-31 2016. évi Tavaszköszöntő fesztivál programjáról.docx 283-2016-09-01 Nagyoskola geotermikus fűtésre kiírt közb pály lezárása.docx 246-06-28 Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése közbeszer 157-2016-04-28.docx 120-2016-03-31 Dió Óvoda részére nyújtott közhasznú támogatásról.docx 292-2016-09-01 Új koordinátor – kapcsolattartó védőnő megbízásáról.docx 1-2016-01-28 napirendi pontok.docx 217-2016-06-07 napirendi pontok.docx 177-2016-05-26 DTC felé tulajdonosi hozzájárulás.docx 49-2016-02-25 Diósdi Városgazda Kft. 2015 évi beszámolójáról.docx 9-2016-01-28 Az önkormányzati biztosításokról.docx 222-06-28 besz két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 185-2016-05-26 Helyi Esélyegyenlőségi Program HEP során megvalósult intézkedések elfogadásáról.docx 57-2016-02-25 ÉTH 2016 évi költségvetésének elfogadásáról.docx 17-2016-01-28 Diósd gazdasági -fejlesztési- programja.docx 193-2016-05-26 DDSE által hitel felvételéhez való hozzájárulásról.docx 164-2016-04-28.docx 65-2016-03-10 Kocsis utcai óvoda parkoló átépítése.docx 25-2016-01-28 Az ÉTH Társulás közgyűlés előterjesztéseivel kapcsolatos állásfoglalásokkal kapcsolatban.docx 201-2016-05-26 Telefonflottával kapcsolatos teendőkről.docx 161-2016-05-10 Titkos szavazásról.docx 73-2016-03-31 két ülés közötti besz.docx 33-2016-02-09 Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatosan.docx 209-2016-06-07 Szent Gellért utca alatti pincebeszakadás vis maior pályázat beadása.docx 169-2016-05-17 Napirendi pontok.docx 81-2016-03-31 Diósdi Diák Sport Egyesület – JUDO szakosztály 2016. évi támogatásáról.docx 41-2016-02-25 a 2016 évi költségvetésről.docx 255-2016-07-14 Kék Géza Művelődési ház költségvetés módosításáról.docx 129-2016-04-14 konténeriskola telepítéséről.docx 92-2016-03-31 Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2016. évi támogatásáról.docx 297-2016-09-01 A 2016. évi Európai Mobilitási Hétről és Autó-mentesnapról.docx 263-2016-07-14 Szúnyogirtási munkálatok ellátásáról.docx 137-2016-04-14 Vis maior II kőbánya sziklafal eredményéről.docx 101-2016-03-31 Fidelio Kamarakórus Egyesület 2016. évi támogatásáról.docx 264-2016-07-04 közművelődési pályázat.docx 231-06-28 Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottsági elnökének beszámolójáról.docx 142-2016-04-28 beszámoló a lejárt határodzatokról.docx 109-2016-03-31 Kaktusz utca 1647 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása.docx 239-06-28 Diósd Szent Gellért utca 1805. hrsz-ú ingatlan melletti közterület használatáról.docx 150-2016-04-28 A Diósd 1396 helyrajzi számú útszakasz forgalomképessé nyilvánításáról.docx 113-2016-03-31 Ajánlat Diósd Várost bemutató légi felvétel elkészítésére.docx 282-2016-09-01 Gárdonyi u 9 geotermikus fűtéss közb lezárása.docx 247-06-28 a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadásáról.docx 158-2016-04-28.docx 121-2016-03-31 Balatoni úton lévő gyalogátkelőhelyek megvilágítására szolgáló NA lámpatestek cseréjéről.docx 293-2016-09-01 Diósdi Védőnői Szolgálat 2015-2016 augusztus 31 időszakra vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadás 42-2016-02-25 A 2016 évi partnerkapcsolatokkal kapcsolatos költségvetésről.docx 2-2016-01-28 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 218-2016-06-07 napirendi pontok.docx 178-2016-05-26 A két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 50-2016-02-25 Diósdi Városgazda Kft 2016 évi pénzügyi, feladat-ellátási tervéről.docx 10-2016-01-28 Diósd Város Önk és a Diósdi Német Nemz Önkorm közötti megállapodásról.docx 223-06-28 beszámoló lejárt.docx 186-2016-05-26 Helyi Esélyegyenlőségi Program HEP felülvizsgálatáról.docx 58-2016-02-25 M I 1776 hrsz-ú ingatlan megvételéről.docx 18-2016-01-28 Diósd városról légi felvétellel készítendő Diósdot bemutató film készítéséről.docx 194-2016-05-26 Csapágygyár 380 m2-nyi terület megvásárlásáról.docx 165-2016-04-28.docx 66-2016-03-21 napirendi pontok.docx 26-2016-01-28 az ÉTH Társulás közgyűlés előterjesztéseivel kapcsolatos állásfoglalásokkal kapcsolatban - informatika 202-2016-05-26 Gárdonyi G u 1 sz alatti szolgálati lakás bérletének meghosszabbításáról.docx 162-2016-05-10 Szavazatszámláló bizottság felállításáról.docx 74-2016-03-31 lejárt határidej hat besz.docx 34-2016-02-09 Könyvvizsgáló megbízásáról.docx 210-2016-06-07 név szerinti szavazásról.docx 170-2016-05-17 Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolított ülőhelyek hasznosításával kapcsolatos kérelem.docx 294-2016-09-01 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolóról.docx 256-2016-07-14 Kék Géza művelődési ház felújítási költségeihez való hozzájárulásról.docx 130-2016-04-14 az Ipar utca telekalakításával kapcsolatos.docx 91-2016-03-31 Magyarok Öröksége Alapítvány – Pesovár Ferenc Alapfokú Műv.Iskola 2016. évi támogatásáról.docx 264-2016-07-04 közművelődési pályázat.docx 138-2016-04-14 DTC kérelme a focipálya bővítésére, parkolók építésére.docx 102-2016-03-31 Történelmi Bajvívók Egyesület 2016. évi támogatásáról.docx 252-2016-07-14 Egészségház tervezéséről.docx 232-06-28 Az Érd és Térsége Csatorna Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójáról.docx 143-2016-04-28 HÉSZ mód kapcs.docx 98-2016-03-31 Diósdi Óvodásokért Alapítvány 2016. évi támogatásáról.docx 240-06-28 Diótörő utca 1624-1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról.docx 151-2016-04-28 Önkormányzati Nyári Napköziről.docx 115-2016-03-31 2016. évi közbeszerzési ütemtervről.docx 284-2016-09-01 TIGÁZ épület geotermikus fűtésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról.docx 248-2016-07-14 Napirendi pontok.docx 159-2016-04-28.docx 122-2016-03-31 IV. felnőtt háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos pályázati kiírásról.docx 83-2016-03-31 Juglans Regia Alapítvány 2016. évi támogatásáról.docx 43-2016-02-25 2016-2019 évi középtávú költségvetési tervről.docx 3-2016-01-28 Lejárt.docx 219-2016-06-07 napirendi pontok.docx 179-2016-05-26 lejárt.docx 51-2016-02-25 Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.docx 11-2016-01-28 Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról.docx 224-06-28 Temetőbővítési koncepció elfogadásáról.docx 187-2016-05-26 Az iskolabüfé üzemletetésével és helységbérletével kapcsolatos pályázatról.docx 59-2016-03-03 Napirendi pontok.docx 19-2016-01-28 Diósdi Gyermekekért és Diósdi Ifjúsági díj alapításáról.docx 195-2016-05-26 A hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési szolgáltatások megrendelésére – ajánlati felhívás jóv 155-2016-05-10 napirendi pontok.docx 67-2016-03-21 Diósd Gárdonyi Géza u 9 szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása közbesz.docx 27-2016-01-28 Az ÉTH Társulás közgyűlés előterjesztéseivel kapcsolatos állásfoglalásokkal kapcsolatban - 2015 évi k 203-2016-05-26 Gárdonyi G u 1 sz alatti szolgálati lakás bérletének meghosszabbításáról.docx 163-2016-05-10 Gyermekekért díj Barabűás Józsefné.docx 75-2016-03-31 A Diósdi Rendőrőrs 2015. vben végzett tevékenységéről.docx 35-2016-02-09 Az uniós támogatásokról szóló 2016. évi pályázatokról.docx 211-2016-06-07 Diósd Város Önkormányzat tulajdonában lévő 1345 hrsz.-ú ingatlanon.docx 171-2016-05-18 Napirendi pontok.docx

Unsere Partners