Álláshirdetés

HUN_Diosd_COA_nagykep.jpg
2016-05-31 06:15:15

Diósdi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Informatikai adatfeldolgozó ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok (Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont II. besorolási osztály)

Ellátandó feladatok:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

 • informatikai szakképesítés és gyakorlat

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség
 • önálló döntési képesség
 • terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisfalvi István jegyző nyújt, a 0630/524-5986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2160525 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai adatfeldolgozó ügyintéző.

 

 • Elektronikus úton Kisfalvi István jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

 • Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Diósd Város Honlapja - 2016. május 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felsőfokú végzettség nem kizáró ok.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink