Álláslehetőség - Adóügyi ügyintéző

10405365_158305497673504_7470933746290790132_n.jpg
2016-05-02 09:58:35

Diósdi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok (Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztály)

Ellátandó feladatok:

Adók és adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos feladatok és hatáskörök ellátása, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, igazgatásszervező,

§         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

§         informatikai szakképesítés

§         ASP program ismerete

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség

§         önálló döntési képesség

§         terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

§         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

§         hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

§         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisfalvi István nyújt, a 0630/524-5986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20160426 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

vagy

§         Elektronikus úton Kisfalvi István jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

§         Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Diósd Város Honlapja - 2016. április 25.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink