Pályázati felhívás - 4. háziorvosi praxis témakörben

10405365_158305497673504_7470933746290790132_n.jpg
2016-04-15 06:13:53

A munkakör megnevezése: Felnőtt háziorvos: az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján, vállalkozás keretében történő területi ellátási kötelezettség alapján történő feladatellátás.

Pályázati felhívás

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:    Diósd Város Önkormányzat

                                                                            2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakör megnevezése:

Felnőtt háziorvos: az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján, vállalkozás keretében történő területi ellátási kötelezettség alapján történő feladatellátás.

A munkavégzés helye:

2049 Diósd, Kossuth Lajos utca 24.

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv-ben, a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 24.) EüM rendeletben előírt feltételek,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 •  

A pályázathoz csatolandó:

 • Orvosi egyetemen szerzett diploma másolata,
 • Szakirányú és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • Rövid önéletrajz, illetőleg az eddigi tevékenység, szakmai program ismertetése,
 • Szakmai gyakorlatok leírása (hely, idő),
 • Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságról igazolás,
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló (OONYI) igazolvány másolata,
 • Büntetőjogi nyilatkozat, hogy a törvényben és kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, illetve vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.

 

A pályázat leadásának határideje:

2016. május 10.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

A pályázatokat 1 példányban személyesen vagy postai úton zárt borítékban lehet benyújtani Diósd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére (2049 Diósd, Szent István tér 1.szám) A borítékra kérjük ráírni: „Felnőtt háziorvosi pályázat”.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ Kisfalvi István jegyzőtől kérhető a 23/545-550 –es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázókat ad hoc bizottság hallgatja meg. A pályázat nyerteséről Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

Diósd Város önkormányzat képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pozíció 2016. szeptember hó 1. napjától tölthető be.

 

 

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink