Pályázat

HUN_Diosd_COA_nagykep.jpg
2016-03-30 06:03:20

Diósd Város Önkormányzat a \"Közszolgálati tisztviselőkről szóló\" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósd Város Önkormányzat közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. 13.Közterület-felügyelői feladatkör II besorolási osztályban: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskola, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, az engedéllyel nem rendelkező személyek jelzése a közterület–használat engedélyezését végző előadónak. • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység ellenőrzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. • közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. • közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. • a város önkormányzatának környezetvédelmi feladataiban történő aktív közreműködés, a kapcsolódó jogszabályok és helyi rendeletek ismerete, betartása és betartatása. • közreműködés az épített és a természeti környezet védelmében. • intézkedés kezdeményezése a közterületen észlelt veszélyhelyzet, tűz, környezet szennyezés, egészségre ártalmas anyagok észlelésekor. • a gyomnövényes, gazos ingatlanok felderítése, az allergiát okozó gyomok elterjedésének időbeni megakadályozása, a mulasztókkal szembeni eljárás kezdeményezése. • a szemét gyűjtés és hulladék kezelés végzésének folyamatos ellenőrzése, a végrehajtás szervezésének segítése. Közreműködés a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A közterület-felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény, a közbiztonsági referensek képesítését és feladatait meghatározó 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet ( a katasztófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtási rendelete.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői képzettség, rendészeti vizsga,
 • közterület-felügyelő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

 • diósdi helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Papp Éva nyújt, a 06304035974 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Diósd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20160322 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

 • Elektronikus úton dr. Papp Éva részére a papp.eva@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

 • Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Diósd Város Honlapja - 2016. március 30.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink