Határozatok

2016. február hó

182-2015-05-28 A Diósd 1380-91 hrsz. ingatlan adásvételéről.docx 382-2015-11-26 besz lejárt.docx 142-2015-04-23 Diósdi Sasok Kosárlabda Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 340-2015-10-28 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx 190-2015-05-28 Bringapark létesítéséről szóló pályázati döntésről.docx 154-2015-04-23 Paulus Evangéliumi Közösség 2015. évi támogatásáról.docx 350-2015-10-28 Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításá 309-2015-09-08 Disód Városért Díjra való jelölés levétele.docx 197-2015-05-28 Polgármesteri beszámoló az április segélyekről.docx 157-b-2015-04-23 Diósd1751-20 Hrsz –ú ingatlannak a mellékelt rajzon jelölt része bérlésére irányuló kérelemről.d 360-2015-10-28 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Vezetői pályázat visszavonásáról.docx 319-2015-10-01 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx 205-2015-05-28 KI-né fellebbezése.docx 169-2015-04-23 ÉTH beruházás arányosítás.docx 368-2015-11-03 Leszerelt közvilágítási lámpafejek értékesítéséről.docx 325-2015-10-01 A 2562-2 hrsz-ú és a 2614-2 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felméréséről.docx 215-2015-06-12 KI-né.docx 174-2015-05-05 nyári gyermekétkeztetés1.docx 375-2015-11-09 a 357-10-28 diósdi öh visszavonásáról.docx 334-2015-10-08 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról.docx 422-2015-12-07 Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban.docx 303-2015-09-02 Diósd Város Önkormányzata 2016-2017 évi villamos energia beszerzéséről.docx 264-2015-07-16 Diósd 1192 15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról.docx 428-2015-12-17 A Zöldfa Bölcsőde Szakmai beszámolója a 2014-2015 évről.docx 389-2015-11-26 2016 évre tervezett Diósdi rendezvényekről.docx 272-2015-08-05 HÉSZ módosításával kapcsolatos tervezői díjról.docx 437-2015-12-17 A vállalkozó háziorvosok adókedvezménye.docx 230-2015-06-24 A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről (bérleti szerződés átruházása).docx 396-2015-11-26 Diósd területén található önkormányzati ingatlanok bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulá 278-2015-08-13 A viharkár vis maior pályázatának beadásáról.docx 237-2015-06-24A tele-táska iskolaprogramról.docx 406-2015-11-26 Szavazatszámláló bizottság felállításáról.docx 288-2015-08-27 A DTC Egyesület szerződésének a módosításáról.docx 246-2015-06-30 Sípályázattal kapcsolatos döntések visszavonásáról.docx 414-2015-12-07 a Polgármesteri Hivatal és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a kie 291-2015-08-27 Az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről.docx 256-2015-07-16 A Diósd 1360-2 és 1357-2 hrsz alatti ingatlanokkal kapcsolatos kérelemről.docx 184-2015-05-28 ügyrendi javaslat.docx 383-2015-11-26 Diósd 2467-A-3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában.docx 144-2015-04-23 Juglans Regia Alapítvány a diósdi iskolások jövőjéért 2015. évi támogatásáról.docx 343-2015-10-28 Zsilinszky Péter kompenzáció kérelmével kapcsolatos döntésről.docx 191-2015-05-28 Tátika utca csapadékvíz elvezetéséről.docx 153-2015-04-23 Diósdi Nőikar Alapítvány 2015. évi támogatásáról.docx 351-2015-10-28 Diósd Sashegyi u 3 szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről.docx 308-2015-09-08 a 298-2015-08-27 diósdi öh határozat visszavonásáról.docx 198-2015-05-28 Diósdhéj 2015 évi kiadási költségeinek kiegészítése.docx 159-2015-04-23 a sípálya pályázati kiírásról.docx 359-2015-10-28 Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozásának javaslatáról.docx 318-2015-10-01 beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 208-2015-06-12 napirendi pontok.docx 166-2015-04-27 ÉTH hitel.docx 366-2015-11-03 Pest Megye Önálló NUTS 2 régióvá válásáról.docx 328-2015-10-01 Polgármesteri beszámoló a júliusi segélyekről.docx 216-2015-06-12 napirendi pontok.docx 175-2015-05-05 Maurer Miklós halálával kapcsolatos teendőkről.docx 376-2015-11-09 ÉTH Társulás pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről.docx 335-2015-10-08 Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának I. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredm 254-2015-07-16 Diósd 3004-3 Hrsz.-úkialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről.docx 423-2015-12-17 napirendi pontok.docx 304-2015-09-02 Ipar utca 1387-39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról.docx 261-2015-07-16 Polgármesteri beszámoló a júniusi segélyekről.docx 431-2015-12-17 Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. gépbeszerzéséről.docx 222-2015-06-24 Az ÉTH Nonprofit Kft társasági szerződés módosításáról.docx 390-2015-11-26 Kék Géza Művelődési Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.docx 270-2015-08-05 1192-15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról.docx 439-2015-12-17 A Diósd 29873 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő kivett út ingyenes tulajdonba vételéről.docx 232-2015-06-24 A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről (elővásárlási joggal kapcsolatos döntés).docx 398-2015-11-26 A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről.docx 280-2015-08-27 napirendi pontok.docx 239-2015-06-24 Diósd Város Önkormányzat ciklusprogramjáról.docx 404-2015-11-26 A 2016. évi testvérvárosi és partnertelepülési programokról.docx 285-2015-08-27 A településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására.docx 247-2015-07-16 napirendi pontok.docx 418-2015-12-07 Diósd 1380-20 és 1380-90 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában.docx 296-2015-08-27 A Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről.docx 185-2015-05-28 Diósdi Városgazda Kft könyvvizsgálatához kapcsolódó döntésekről.docx 384-2015-11-26 Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról.docx 148-2015-04-23 Diósdi Csapágy Horgász Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 345-2015-10-28 Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában köz 192-2015-05-28 Vadvirág utca Marianna utca kereszteződésében lévő fekvőrendőr elbontásáról és az áteresz cseréjér 151-2015-04-23 Fidelio Kamarakórus Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 355-2015-10-28 Születésfa-program elindításáról.docx 312-2015-09-08 Diósd Városért Díj 2015 évi odaítéléséről.docx 199-2015-05-28 Az ELMÜ Hálózati Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról.docx 160-2015-04-23 Polgármesteri beszámoló a márciusi segélyekről.docx 362-2015-10-28 T.T. lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelméről.docx 320-2015-10-01 Fogyatékosok nappali ellátásának támogatásáról.docx 209-2015-06-12 a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázati kiírásáról.docx 167-2015-04-27 ÉTH hitel.docx 367-2015-11-03 Az önkormányzati utakkal javításával és felújításával kapcsolatban.docx 327-2015-10-01 Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan.docx 217-2015-06-12 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról.docx 176-2015-05-28 Napirendi pontok.docx 373-2015-11-09 Napirendi pontok.docx 336-2015-10-08 Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának II. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredm 258-2015-07-16 a szúnyogirtási munkálatok ellátásáról.docx 424-2015-12-17 besz két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 265-2015-07-16 Kiegészítő biztosítás megkötéséről.docx 432-2015-12-17 Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről.docx 225-2015-06-24 Út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízásról.docx 393-2015-11-26 Regionális Vállalkozói Klub támogatásával kapcsolatos együttműködési megállapodások tárgyában.docx 273-2015-08-13 napirendi pontok.docx 231-2015-06-24 A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről (a Diósd 1187-4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti s 397-2015-11-26 Diósd Vadvirág utcai járdaépítésről.docx 281-2015-08-27 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 240-2015-06-24 Diósd Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról.docx 410-2015-11-26 a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjána 289-2015-08-27 A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről.docx 249-2015-07 16 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx 415-2015-12-07 HÉSZ Tündér utca és Teréz utca közötti korábbi szabályozás megerősítése.docx 297-2015-08-27 Polgármesteri beszámoló a júliusi segélyekről.docx 183-2015-05-28 Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásáról.docx 385-2015-11-26 A csatornázásról és a B program felülvizsgálatáról.docx 146-2015-04-23 Diósdi Szent Gellért Vegyeskar Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 344-2015-10-28 kőbána vis maior eredmnyéről.docx 305-2015-09-02 Diósd 1380-45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.docx 193-2015-05-28 Polgármesteri Hivatal a Közösségi ház és az új irattár vagyonvédelmi munkáinak kialakításáról.docx 155-2015-04-23 Diósdi Nyugdíjas Klub 2015. évi támogatásáról.docx 352-2015-10-28 Fekvőrendőr kialakításáról a Kavicsos és a Homokos utcában.docx 313-2015-09-08 Diósd Városért Díj 2015 évi odaítéléséről (2).docx 200-2015-05-28 Agárdi Popstanddal kötendő együttműködési megállapodásról.docx 164-2015-04-23 Tervezői pályázat elbírálásáról az óvoda kapacitásbővítéséhez a kisiskola épületében.docx 361-2015-10-28 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Vezetői pályázatának kiírásáról.docx 321-2015-10-01 Diósdi Városgazda Kft közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításár 210-2015-06-12 A Diósdi Óvodásokért Alapítvány Ciróka gyermek tánc-és játszóház tagozata támogatásáról.docx 170-2015-04-23 ÉTH horizontális vállalásról.docx 369-2015-11-03 Napirendi pontok.docx 330-2015-10-01 Az Ipar u.kivitelezési pályázat közbeszerzése.docx 218-2015-06-12 Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról.docx 179 2015-05-28 a 2014 évi éves költségvetési beszámolóról.docx 377-2015-11-09 pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről.docx 337-2015-10-08 Diósd 3687-4 Hrsz.-ú kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről.docx 298-2015-08-27 Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről.docx 257-2015-07-16 rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról.docx 426-2015-12-17 Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálati és módosítási eljárásában készült új Te 266-2015-07-16 2015. évi Díszpolgári cím adományozásáról.docx 433-2015-12-17 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról.do 224-2015-06-24 Építési kivitelezési műszaki ellenőri megbízásról.docx 392-2015-11-26 A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról.docx 274-2015-08-13 Diósd 1187-4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról.do 233-2015-06-24 A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről (a Diósd 1187-4 hrsz-ú ingatlan véglegesen más célú 401-2015-11-26 Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről.docx 282-2015-08-27 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.docx 242-2015-06-30 a Kőbánya második Vis Maior pályázatának beadásáról.docx 409-2015-11-26 Alpolgármester illetményének meghatározásáról.docx 290-2015-08-27 Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban.docx 248-2015-07-16 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 416-2015-12-07 HÉSZ Vasyútvonal korszer kapcs.docx 187-2015-05-28 Diósdi Városgazda Kft 2014 évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentésérő 147-2015-04-23 Diósdi Kosárlabda Klub 2015. évi támogatásáról.docx 346-2015-10-28 Diósd Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lef 306-2015-09-08 napirendi pontok.docx 194-2015-05-28 építési kivitelezési műszaki ellenőri pályázat kiírásáról.docx 156-2015-04-23 Nyári Hittantábor 2015. évi támogatásáról.docx 353-2015-10-28 Tó utcára táblák kihelyezéséről.docx 314-2015-09-08 Diósd Városért Díj 2015 évi odaítéléséről.docx 203-2015-05-28 Kőbánya Vis Maior pályázat beadásáról.docx 163-2015-04-23 Diósdi kerékpáros szabadidőpark -bringapark- létesítéséről.docx 358-2015-10-28 Érd Médiacentrum ajánlatával kapcsolatban.docx 322-2015-10-01 a gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről.docx 211-2015-06-12 A Diósd 1380-1 hrsz-ú ingatlan átsorolása.docx 168-2015-04-27 ÉTH hitel.docx 371-2015-11-03 Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázatról.docx 329-2015-10-01 Az önkormányzati csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan.docx 219-2015-06-12 Diósd Város Főépítészének kinevezéséről.docx 177-2015-05-28 két ülés közötti besz.docx 378-2015-11-09 pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről.docx 338-2015-10-28 Napirendi pontok.docx 301-2015-08-27 Diósd Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról.docx 259-2015-07-16 sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról.docx 425-2015-12-17 besz lejárt határidejű hat végreh.docx 386-2015-11-26 A csatornázásról és a B program felülvizsgálatáról.docx 267-2015-08-05 napirendi pontok.docx 434-2015-12-17 Diósd Város házszámrendezéséről.docx 227-2015-06-24 A Diósdi Városgazda Kft felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról.docx 394-2015-11-26 Gyalogátkelőhelyek tervezéséről és gyalogos közlekedés-biztonsági intézkedésekről.docx 275-2015-08-13 A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről.docx 238-2015-06-24 Pm táj.docx 405-2015-11-26 Titkos szavazásról.docx 283-2015-08-27 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.docx 241-2015-06-30 napirendi pontok.docx 408-2015-11-26 Új alpolgármester megválasztásáról.docx 293-2015-08-27 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016 évi fordulójához való csatlakozásról.docx 252-2015-07-16 Diófasor árok telekalakításáról.docx 417-2015-12-07 Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére, kiadására vonatkozó feladatok ellátás 339-2015-10-28 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 188-2015-05-28 A köznevelési intézménnyel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatról.docx 149-2015-04-23 Német Hagyományőrző Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 348-2015-10-28 Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás B programs 307-2015-09-08 a viharkár vis maior pályázatának hiánypótlásáról.docx 196-2015-05-28 A 2015 évi felhalmozási hiány finanszírozásáról.docx 157-a-2015-04-23 Diósdi Rendőrőrs 2014. évben végzett tevékenységéről.docx 356-2015-10-28 ÉTH Társulás pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről.docx 316-2015-09-15 Diósdi Sport díj 2015 évi odaítéléséről.docx 204-2015-05-28 A Tigáz DSO KFT-vel megkötött adásvételi szerződés felbontásáról és a Tigáz Zrt-vel új adásvételi 161-2015-04-23 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába t 364-2015-11-03 HÉSZ-re érkezett vélemények megismerését követő jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos 323-2015-10-01 a Diósd 3578-3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről.docx 212-2015-06-12 Diósd 1380-1 Hrsz alatti ingatlan értékesítéséről.docx 171 -2015-04-23 ÉTH zársámadás.docx 370-2015-11-03 Kocsis utcai óvoda előtti személygépkocsi parkoló átterveztetéséről.docx 331-2015-10-01 Az EDNATECH Kft Diósd Katinka utca 718 hrsz-ú ingatlanon található fák kivágását elutasító határozat 220-2015-06-24 napirendi pontok.docx 181-2015-05-28 Diósd 3076-10 Hrsz-ú magánúttal kapcsolatos kérelemről.docx 379-2015-11-09 az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásra benyújtott ismétel 299-2015-08-27 Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről.docx 263-2015-07-16 Ipar u. kivitelezése Kőbánya Vis maior pályázat közbeszerzése.docx 430-2015-12-17 Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének közös megegyezéssel történő megszünt 387-2015-11-26 Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában.docx 268-2015-08-05 Diósd 1380-1 hrsz-ő ingatlan értékesítésével kapcs nyilv pály döntésről.docx 435-2015-12-17 Fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában.docx 226-2015-06-24 A BKK Zrt-vel megkötésre kerülő támogatási szerződésről.docx 395-2015-11-26 Az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós 277-2015-08-13 Diósd 816-2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről.docx 235-2015-06-24 Ötletpályázat kiírása a volt Tigáz irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban.docx 402-2015-11-26 Léda utca 5 alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási munkálatainak költségeiről.docx 286-2015-08-27 A településrendezési eszközök módosításának végleges programjának az államigazgatási egyeztetési do 243-2015-06-30 a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázati visszavonásáról.docx 411-2015-11-26 Kulturális és Közművelődési Bizotság tagjának változásáról.docx 294-2015-08-27 A rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról.docx 250-2015-07-16 Zöldfa Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról.docx 419-2015-12-07 mapirendi pontok.docx 341-2015-10-28 Műjégpálya bérléséről és üzemeltetéséről.docx 186-2015-05-28 Diósdi Városgazda Kft társasági szerződésének módosításáról.docx 150-2015-04-23 Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 347-2015-10-28 A Kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételéhez a banki hitel folyósításának fel 311-2015-09-08 Diósd Városért Díj 2015 évi odaítéléséről.docx 194-a-2015-05-28 út- és mélyépítési műszaki ellenőri pályázat kiírásáról.docx 157-2015-04-23 Diósdi TC 2015. évi támogatásáról.docx 357-2015-10-28 ÉTH Társulás pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről.docx 315-2015-09-15 napirendi pontok.docx 201-2015-05-28 az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról.docx 162-2015-04-23 Diósdhéjban újsággal kapcsolatos döntés meghozataláról.docx 363-2015-11-03 napirendi pontok.docx 324-2015-10-01 A Diósd 1870-4 Hrsz. alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről. 213-2015-06-12 Zöldfa Bölcsőde Szülői Fóruma kérelme a Diósdi név használatának engedélyezéséről.docx 172-2015-04-23 ÉTH pályázati önrész.docx 372-2015-11-03 Diósd útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről.docx 332-2015-10-08 napirendi pontok.docx 221-2015-06-24 besz két ülés közötti fontosabb eseményekről.docx 180-2015-05-28 ügyrendi javaslat.docx 380-2015-11-26 napirendi pontok.docx 300-2015-08-27 Diósd Városért Díj 2015 évi odaítéléséről.docx 262-2015-07-16 Viharkár Vis Maior pályázat beadásáról.docx 429-2015-12-17 Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjének megemeléséről.docx 388-2015-11-26 Diósd 138045 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetéséről.docx 271-2015-08-05 Pesovár II féléves támogatásáról.docx 436-2015-12-17 Diósd gazdasági (fejlesztési) programja.docx 229-2015-06-24 Diósdi Városgazda Kft elektronikus kézbesítési címéről és a Ptk rendelkezéseivel összhangban történ 400-2015-11-26 Diósd Város intézményeinek fűtéskorszerűsítéséről.docx 276-2015-08-13 Diósd 1380-1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről.docx 234-2015-06-24 A sípálya áthelyezésével kapcsolatos kérelemről.docx 403-2015-11-26 Léda utca 7 sz. alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási költségeiről.docx 287-2015-08-27 A másodállásos járőrszolgálat támogatásáról.docx 244-2015-06-30 Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői megbízásának meghosszabbításáról.docx 412-2015-11-26 Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának változásáról.docx 292-2015-08-27 Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről.docx 251-2015-07-16 A településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására.docx 421-2015-12-07 Diósd 3844 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről.docx 178-2015-05-28 besz lejárt.docx 381-2015-11-26 besz két ülés között.docx 145-2015-04-23 Diósdi Társaskör Egyesület 2015. évi támogatásáról.docx 342-2015-10-28 Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatos döntésről.docx 189-2015-05-28 Sípálya pályázati döntésről.docx 152-2015-04-23 Magyarok Öröksége Alapítvány 2015. évi támogatásáról.docx 349-2015-10-28 Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás B program 310-2015-09-08 Diósd Városért Díj 2015 évi odaítéléséről.docx 195-2015-05-28 DTC Egyesület értéknövelő beruházásainak vizsgálata.docx 158-2015-04-23 A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola átszervezéséről.docx 354-2015-10-28 Mozgássérült parkoló létesítéséről a Bartók Béla utca 4 szám elé.docx 317-2015-10-01 napirendi pontok.docx 202-2015-05-28 Az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról.docx 165-2015-04-27 napirendi pontok.docx 365-2015-11-03 Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlatról.docx 326-2015-10-01 az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan.docx 214-2015-06-12 KI-né fellebbezése.docx 173-2015-05-05 napirendi pontok.docx 374-2015-11-09 a 356-2015-10-28 öh visszavonásáról.docx 333-2015-10-08 303-2015-9-diósdi öh. a Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéssel kapcsola 223-2015-06-24 Az ÉTH Nonprofit Kft tagjai részére pótbefizetési kötelezettség előírásáról.docx 302-2015-09-02 Napirendi pontok.docx 260-2015-07-16 A 1380-63 hrsz-ú telken lévő ingatlan elővásárlásáról.docx 427-2015-12-17 Dió Óvoda 2014-2015 nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról.docx 391-2015-11-26 Az idősek gyógytornájának támogatásáról.docx 269-2015-08-05 sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről.docx 438-2015-12-17 A Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről.docx 228-2015-06-24 A Diósdi Városgazda Kft könyvvizsgálatáról.docx 399-2015-11-26 A közvilágítás bővítéséről.docx 279-2015-08-13 tele iskolatáska program.docx 236-2015-06-24 A volt TIGÁZ épületének iskolai funkció kialakítására döntés előkészítő tanulmányterv kiírása.do 407-2015-11-26 Alpolgármester visszahívásáról.docx 284-2015-08-27 A helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról.docx 245-2015-06-30 Sípálya pályázat visszavonásáról.docx 413-2015-12-07 napirendi pontok.docx 295-2015-08-27 A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról.docx 253-2015-07-16 Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról.docx 420-2015-12-07 A biztosítási szerződések felmondása tárgyában.docx

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink