Óvoda

childrens-drawings-716340_640.jpg
2015-05-13 22:58:24

Dió Óvoda http://dioovoda.hu/

Cím: 2049 Diósd, Ifjúság u. 4.

Telefon: 23/381-632

Fax: 23/381-632

weboldal: www.dioovoda.hu

E-mail cím: dioovoda@gmail.com

Vezető: Kiss Gyöngyi


Elérhetőségeink:

 
Intézményvezető Kiss Gyöngyi
Tel/fax.: 06-23/381-632
E-mail cím: dioovoda@gmail.com
   
Gárdonyi G. úti óvoda B épület
Tagóvoda vezető: Molnárné Nagy Mariann
Tel: 06306407451         Tel: 06306407450
   
Kocsis úti óvoda C épület
Tagóvoda vezető: Kapuvári Lászlóné
Tel.:06304033909 06-23/545-103

 

 

Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program (TONP) alapján végzi a nevelőmunkáját a családdal közösen 3 éves kortól az iskolába lépésig. Nevelésünk célja a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Feladatunk a gyermekek sokoldalú fejlesztése, képzése, amely elősegíti a megfelelő testi, erkölcsi tulajdonságok fejlődését, értelmi képességeinek és érzelmi életének fejlesztését és a képességek olyan szintre történő fejlesztése, mely az iskolai tanuláshoz, a későbbi fejlődéshez megfelelő alap lehet. A kialakított heti és napirend keretei között szervezett tevékenységek szabadon választott formában történnek:

  • Egészséges életmódra nevelés, az egészség megóvása.
  • Érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése.

 

Játék: az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, átszövi  az egész napi programját, játékos tevékenységek segítik tapasztalatszerzését, a környező világ felfedezését.

 

Szakmai munkánkat segíti a logopédiai oktatás.

 

 A jó közösségi élet kialakítását, megerősítését szolgálják a következő közös programok:

  • óvodai színházi előadás a jeles ünnepek előtt
  • gyermeknapi kirándulás
  • nyílt hét - anyák napi ünnepséggel
  • ünnepi megemlékezések, születésnapok, amelyek hozzájárulnak, hogy bensőséges hangulatukkal a gyerekek érzelmileg is közel kerüljenek egymáshoz
  • községi ünnepségeken is részt veszünk.

 

Óvodánkban a sajátos törődést igénylő gyermekek számára szükség estén megfelelő szakembert biztosítunk.

 

Szakmai munkánk segítségére hoztuk létre a Diósdi Óvodásokért Alapítványt. Az alapítvány célja az óvodás korú gyerekek nevelésének segítése, amely magában foglalja az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, berendezéseinek korszerűsítését. Amennyiben Ön is egyetért célunkkal és módjában áll támogatni alapítványunkat, úgy azt a következő számlaszámon teheti meg: 18694002-1-13

 

 

Reméljük, hogy óvodánkban a gyermek a maga egyéniségével az óvodás társak között érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben éli gyermekkorának boldog pillanatait !

 

A diósdi Dió Óvoda valamennyi dolgozója

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink